NOVA IZDANJA 2024!

KOMENTAR ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

- 4 knjige-

Autor: prof. dr. sc. Zlatko Ćesić

Recenzenti: prof.dr.sc. Ante Perkušić, profesor i sudac Vrhovnog suda RH, prof. dr. sc. Dragan Zlatović

O knjizi

KOMENTAR ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Knjiga druga i treća

KOMENTAR ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Knjiga četvrta

ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

KAZNENA DJELA PROTIV SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

Autor: mr. sc. ŠIME PAVLOVIĆ

Recenzenti: Damir Kos, sudac i predsjednik Kaznenog odjela VSRH, dr.sc. Željko Mršić, dugogodišnji predavač stručnih predmeta u Policijskoj akademiji, (nastavne cjeline i teme: očevid prometnih nesreća, udaljavanje sudionika s mjesta događaja prometne nesreće, traseologija, vještačenje, policijska komunikacija, kazneno pravo, kazneno procesno pravo, te prekršajno pravo).

O knjizi

KAZNENI ZAKON U SUDSKOJ PRAKSI

II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Autor: Ana Garačić

O knjizi

KOMPLET OD 3 KNJIGE

OSIGURANJE I ŠTETE U SUDSKOJ PRAKSI

Komplet od dvije knjige
Autor: Berislav Matijević

O knjizi

RADNI ODNOSI U JAVNIM USTANOVAMA

- Ogledi i pravna praksa -


Autor: prof. dr. sc. Dragan Zlatović

Recenzenti:
prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur
prof. dr. sc. Milorad Ćupurdija,

O knjizi

UPRAVLJANJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

- Pravni aspekti
-Knjiga prva

Recenzenti:
prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur
izv. prof. dr. sc. Milorad Ćupurdija,

Autor: dr. sc. Dragan Zlatović

O knjizi

JAVNA NABAVA

Recenzenti: prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić Damir Kos, mag. iur., predsjednik Kaznenog odjela VSRH Goran Matešić, mag. iur., predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (2004.-2009. i 2014.-2019.)

Autor: mr. sc. ŠIME PAVLOVIĆ

O knjizi

ZAKON O KAZNENEOM POSTUPKU-PRAVNI LIJEKOVI U SUDSKOJ PRAKSI

Komplet od 2 knjige čini jedinstvenu autorsku i nakladničku cjelinu
Knjige su obogaćene vrhunskim kazalom pojmova autorice Marije Garačić Turković
Autor: Ana Garačić

O knjizi

VELIKI KOMENTAR ZAKONA O RADU

2. izmijenjeno i prošireno izdanje

Autori: dr. sc., Marinko Učur, dr. sc. Dragan Zlatović, dr.sc. Bruno Moslavac, dr. sc. Ivan Malenica, dr.sc. Milorad Ćupurdija

O knjizi

KOMENTAR KAZNENOG ZAKONA OPĆI DIO

Autori: dr. sc. Marin Mrčela,
Predsjednik Kaznenog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske i naslovni docent Pravnog fakulteta Osijek

dr. sc. Igor Vuletić, izvanredni profesor Pravnog fakulteta Osijek

O knjizi

KOMENTAR ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

Autor: dr. sc. Zlatko Ćesić
Recenzenti: prof. dr. sc Hrvoje Kačer,
prof. dr. sc. Ante Perkušić

O knjizi

EUROPSKA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA

Autor: mr. sc. Šime Pavlović
Recenzenti: akademik Arsen Bačić, prof. dr.sc. Anita Kurtović-Mišić, Damir Kos, sudac VSRH

O knjizi

SUSTAV SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA
NOVE PRIJETNJE GLOBALNOJ SIGURNOSTI

Autori: prof. dr. sc. Sonja Cindori i suradnici

O knjizi

OBIJESNA VOŽNJA U CESTOVNOM PROMETU

Autor: dr.sc. Bruno Moslavac

O knjizi

UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I RADNI ODNOSI

Autori: prof. dr.sc. Milorad Ćupurdija, dr. sc. Bruno Moslavac, prof. dr. sc. Antal Balog, prof. dr. sc. Dafne Vidanec

O knjizi

PRAVO MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

Autor: prof. dr.sc. Ljubo Runjić

O knjizi

ZAKON O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE U SUDSKOJ PRAKSI

Ana Garačić / Marija Garačić-Turković.

O knjizi

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU U SUDSKOJ PRAKSI

Autori suci: Tomislav Šimić i Vladimir Rončević

O knjizi

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Autori: prof. dr. znanosti Marikno Đ Učur prof. dr. znanosti Vanja Smokvina

O knjizi

ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU U SUDSKOJ PRAKSI 2018.

Autori: Ana Garačić, Dragan Novosel

O knjizi

PRAVNA SHVAĆANJA U KAZNENOM PRAVU SA PRIPADAJUĆOM SUDSKOM PRAKSOM 1956-2018.

Autor: Ana Garačić
(veliki format, tvrdi uvez, 1200 stranica)

O knjizi

KOMENTAR ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA.

Autor: mr. sc. Šime Pavlović

O knjizi

VELIKI KOMENTAR ZAKONA O RADU

Autori: Dr. sc. Marinko Đ. Učur
Dr. sc. Dragan Zlatović
Mr. sc. Bruno Moslavac,
Ivan Malenica, mag. iur.
Dr. sc. Milorad Ćupurdija

O knjizi

UPRAVLJANJE INTELEKTUALNIM VLASNIŠTVOM I MARKETING

Autor: prof. dr. sc. Dragan Zlatović

O knjizi

OPEKLINE, 2. prošireno izdanje

Autor: Doc. prim. dr. sc. Aleksandra Pirjavec Mahić i suradnici
Recenzenti: Prof. dr. sc. Uroš Ahčan,
Prof. dr. sc. Vesna Golubović,
Prof. dr. sc. Marija Kaštelan,
Prof. dr. sc. Miljenko Kovačević
Recenzent 2. proširenog izdanja: Doc. dr. sc. Damir Grebić

O knjizi

ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU
TREĆE, ZNATNO IZMIJENJENO, DOPUNJENO I PROŠIRENO IZDANJE

Autor: mr.sc. Šime Pavlović

O knjizi

OSIGURANJE

Autor: Berislav Matijević

O knjizi

KAZNENI ZAKON U SUDSKOJ PRAKSI OPĆI DIO
KOMPLET KAZNENI ZAKON U SUDSKOJ PRAKSI

Autorica: Ana Garačić
Autorica stvarnog kazala: Marija Garačić-Turković

O knjizi

SOCIJALNA POLITIKA EUROPSKE UNIJE I OSTVARIVANJE SOCIJALNE SIGURNOSTI PREMA UREDBAMA 883/2004 I 987/2009 I DRUGIM AKTIMA UNIJE

Autor: mr sc. Mihovil Rismondo.

O knjizi

NOVO HRVATSKO RADNO PRAVO

Autori: Prof. dr. sc. Dragan Zlatović / Ivan Malenica.

O knjizi

BENEFICIUM COHAESIONIS U KAZNENOM POSTUPKU

Autor: dr. sc. Branko Brkić,
sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske

O knjizi

ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

Autor: Mr sc Šime Pavlović.

O knjizi

ZAKON O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE U SUDSKOJ PRAKSI

Autor: Ana Garačić, mag. iur

O knjizi

KAZNENI ZAKON

Autor: Mr. sc. Šime Pavlović.

O knjizi

NELOJALNA KONKURENCIJA

Autor: Prof. dr. sc. Dragan Zlatović.

O knjizi

ZKP ROČIŠNI PRIRUČNIK

Priredio Mr. sc. Šime Pavlović.

O knjizi

PRAVNA SHVAĆANJA U KAZNENOM PRAVU
1956. – 2014.

Autor: Ana Garačić.

O knjizi

UPRAVLJANJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Autor: Prof. dr. sc. Dragan Zlatović.
RASPRODANO

O knjizi

ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU, 2. izdanje

Autor: Mr. sc. Šime Pavlović.

O knjizi

ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU
PRAVNI LIJEKOVI

Autor: Ana Garačić,mag. iur.

O knjizi

OSIGURANJE
SUDSKA PRAKSA

Autor: Berislav Matijević, mag. iur..

O knjizi

ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU

Autor: Mr. sc. Šime Pavlović.
RASPRODANO

O knjizi

TRI NAČELA KAZNENOG POSTUPKA

Autor: Mr. sc. Šime Pavlović.

O knjizi

KAZNENI ZAKON

Autor: Mr. sc. Šime Pavlović.
RASPRODANO.

O knjizi

NOVO HRVATSKO RADNO PRAVO

Autori: Prof. dr. sc. Dragan Zlatović,
Ivan Malenica
RASPRODANO

O knjizi

KAZNENI ZAKON

Autor: Mr. sc. Šime Pavlović.
RASPRODANO

O knjizi

MEĐUNARODNA LJUDSKA PRAVA

Autori: Thomas Burgenthal
Dinah Shelton, David P. Stewart.

O knjizi

VRELA RADNOG PRAVA

Autori:Prof. dr. sc. Marinko Đ Učur,
dr. sc. Vanja Smokvina.

O knjizi