NOVO IZDANJE KOLOVOZ 2020!

Autor: mr. sc. Šime Pavlović
Recenzenti: akademik Arsen Bačić, prof. dr.sc. Anita Kurtović-Mišić, Damir Kos, sudac VSRH

Vrhunski komentar Konvencije i Protokola s prikazom (presedanske) sudske prakse ESLJP, 1436 str. Rukopis u cjelini predstavlja ekstenzivni komentar Konvencije (ECHR) kojemu je temeljni metodološki pristup kontinuirana neprekinuta ''članak-po-članak'' analiza Konvencije i njenih Protokola. Tekst omogućuje upoznavanje sa svim djelovima ovoga temeljnog izvora suvremenog prava: suštinom njenih pojedinačnih prava, pregled instrumenta i djelovanja Suda (ECtHR) te uvid u veliki broj njegovih odluka (akademik A. Bačić). Obrađen je svaki članak i stavak Konvencije i pripadajućih Protokola uz prikaz predmeta i obrazloženja ESLJP s posebnim naglaskom na sve presude u kojima je RH bila predmet suđenja te na precedentnu sudsku praksu.

O knjizi

SUSTAV SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA
NOVE PRIJETNJE GLOBALNOJ SIGURNOSTI

Autori: prof. dr. sc. Sonja Cindori i suradnici

O knjizi

OBIJESNA VOŽNJA U CESTOVNOM PROMETU

Autor: dr.sc. Bruno Moslavac

O knjizi

UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I RADNI ODNOSI

Autori: prof. dr.sc. Milorad Ćupurdija, dr. sc. Bruno Moslavac, prof. dr. sc. Antal Balog, prof. dr. sc. Dafne Vidanec

O knjizi

PRAVO MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

Autor: prof. dr.sc. Ljubo Runjić

O knjizi

ZAKON O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE U SUDSKOJ PRAKSI

Ana Garačić / Marija Garačić-Turković.

O knjizi

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU U SUDSKOJ PRAKSI

Autori suci: Tomislav Šimić i Vladimir Rončević

O knjizi

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Autori: prof. dr. znanosti Marikno Đ Učur prof. dr. znanosti Vanja Smokvina

O knjizi

ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU U SUDSKOJ PRAKSI 2018.

Autori: Ana Garačić, Dragan Novosel

O knjizi

PRAVNA SHVAĆANJA U KAZNENOM PRAVU SA PRIPADAJUĆOM SUDSKOM PRAKSOM 1956-2018.

Autor: Ana Garačić
(veliki format, tvrdi uvez, 1200 stranica)

O knjizi

KOMENTAR ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA.

Autor: mr. sc. Šime Pavlović

O knjizi

VELIKI KOMENTAR ZAKONA O RADU

Autori: Dr. sc. Marinko Đ. Učur
Dr. sc. Dragan Zlatović
Mr. sc. Bruno Moslavac,
Ivan Malenica, mag. iur.
Dr. sc. Milorad Ćupurdija

O knjizi

UPRAVLJANJE INTELEKTUALNIM VLASNIŠTVOM I MARKETING

Autor: prof. dr. sc. Dragan Zlatović

O knjizi

OPEKLINE

Autor: Doc. prim. dr. sc. Aleksandra Pirjavec Mahić i suradnici
Recenzenti: Prof. dr. sc. Uroš Ahčan,
Prof. dr. sc. Vesna Golubović,
Prof. dr. sc. Marija Kaštelan,
Prof. dr. sc. Miljenko Kovačević

O knjizi

ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU
TREĆE, ZNATNO IZMIJENJENO, DOPUNJENO I PROŠIRENO IZDANJE

Autor: mr.sc. Šime Pavlović

O knjizi

OSIGURANJE

Autor: Berislav Matijević

O knjizi

KAZNENI ZAKON U SUDSKOJ PRAKSI OPĆI DIO
KOMPLET KAZNENI ZAKON U SUDSKOJ PRAKSI

Autorica: Ana Garačić
Autorica stvarnog kazala: Marija Garačić-Turković

O knjizi

SOCIJALNA POLITIKA EUROPSKE UNIJE I OSTVARIVANJE SOCIJALNE SIGURNOSTI PREMA UREDBAMA 883/2004 I 987/2009 I DRUGIM AKTIMA UNIJE

Autor: mr sc. Mihovil Rismondo.

O knjizi

NOVO HRVATSKO RADNO PRAVO

Autori: Prof. dr. sc. Dragan Zlatović / Ivan Malenica.

O knjizi

BENEFICIUM COHAESIONIS U KAZNENOM POSTUPKU

Autor: dr. sc. Branko Brkić,
sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske

O knjizi

ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

Autor: Mr sc Šime Pavlović.

O knjizi

ZAKON O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE U SUDSKOJ PRAKSI

Autor: Ana Garačić, mag. iur

O knjizi

KAZNENI ZAKON

Autor: Mr. sc. Šime Pavlović.

O knjizi

NELOJALNA KONKURENCIJA

Autor: Prof. dr. sc. Dragan Zlatović.

O knjizi

ZKP ROČIŠNI PRIRUČNIK

Priredio Mr. sc. Šime Pavlović.

O knjizi

PRAVNA SHVAĆANJA U KAZNENOM PRAVU
1956. – 2014.

Autor: Ana Garačić.

O knjizi

UPRAVLJANJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Autor: Prof. dr. sc. Dragan Zlatović.
RASPRODANO

O knjizi

ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU, 2. izdanje

Autor: Mr. sc. Šime Pavlović.

O knjizi

ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU
PRAVNI LIJEKOVI

Autor: Ana Garačić,mag. iur.

O knjizi

OSIGURANJE
SUDSKA PRAKSA

Autor: Berislav Matijević, mag. iur..

O knjizi

ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU

Autor: Mr. sc. Šime Pavlović.
RASPRODANO

O knjizi

TRI NAČELA KAZNENOG POSTUPKA

Autor: Mr. sc. Šime Pavlović.

O knjizi

KAZNENI ZAKON

Autor: Mr. sc. Šime Pavlović.
RASPRODANO.

O knjizi

NOVO HRVATSKO RADNO PRAVO

Autori: Prof. dr. sc. Dragan Zlatović,
Ivan Malenica
RASPRODANO

O knjizi

KAZNENI ZAKON

Autor: Mr. sc. Šime Pavlović.
RASPRODANO

O knjizi

MEĐUNARODNA LJUDSKA PRAVA

Autori: Thomas Burgenthal
Dinah Shelton, David P. Stewart.

O knjizi

VRELA RADNOG PRAVA

Autori:Prof. dr. sc. Marinko Đ Učur,
dr. sc. Vanja Smokvina.

O knjizi