Knjiga se sastoji od 7 poglavlja: Glava 1. JAVNA NABAVA, Glava 2. SEKTORSKE DJELATNOSTI I SEKTORSKI NARUČITELJI, Glava 3. Komentar ZAKONA O JAVNOJ NABAVI, Glava 4. JAVNA NABAVA U PODRUČJU OBRANE I SIGURNOSTI, Glava 5. KONCESIJE, Glava 6. JAVNA NABAVA I KRIMINOLOGIJA, Glava 7. KAZNENA DJELA U JAVNOJ NABAVI

Jedinstveno na tržištu, referentno izdanje koje donosi iscrpan, kompetentan, pregledan komentar DIREKTIVA EU- a iz područja javne nabave, KOMENTAR ZAKONA O JAVNOJ NABAVI, detaljno obrađeno i komentirano na preko 1500 stranica i popraćeno izborom iz SUDSKE PRAKSE Suda Europske unije, Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, Visokog upravnog suda, Visokog trgovačkog suda.


Iz recenzija izdvajamo:
koje ne samo da sistematizira, Knjiga je rezultat istraživanja na zavidnoj razini i predstavlja vrijedno djelo, iznimno važno za primjenu i unapređenje pravne struke u području javne nabave. Knjiga će pronaći puno čitatelja s obzirom na broj zainteresiranih praktičara koji su uključeni u postupke javne nabave, ali i onih koji će se baviti posljedicama različitih nezakonitih aktivnosti u tim postupcima. Autor se prikladno bavi i tržišnim natjecanjem, državnim potporama, koncesijama i javno-privatnim partnerstvom, a naznačio je i problem pravne prirode ugovora o javnoj nabavi kao upravnog ugovora, izvršenja, izmjene ugovora i dr. Čitanje i razumijevanje judikature Suda EU-a specifičan je pravni proces, drugačiji od čitanja i razumijevanja domaće sudske prakse. Različitost proizlazi iz funkcije Europske unije, stupnja pravne povezanosti acquis communautaire i nacionalnog zakonodavstva, supranacionalnosti europskog prava te specifične pravne prirode zakonodavstva (poglavito direktiva kao zakonodavnog alata) i nadležnosti Suda EU-a. Knjiga će svakako olakšati primjenu europskog prava u predmetima javne nabave hrvatskim stručnjacima obraćajući se istodobno i sveučilišnim profesorima, znanstvenicima, studentima, upravnim sucima, odvjetnicima, javnim službenicima, a osobito svim pravnicima. … knjiga JAVNA NABAVA, predstavlja iznimno vrijedan rad koji bi, s obzirom na sveobuhvatnost obrade problema javne nabave, morao biti neizostavna sastavnica biblioteke kako osoba uključenih u proces javne nabave, s ciljem izbjegavanja mogućih zamki, tako i onih koji brinu o očuvanju zakonitosti i etičnosti postupaka svih sudionika u području javne nabave.