LIBERTIN NAKLADA d.o.o. za izdavaštvo
51 000 RIJEKA/ Frana Supila 11 Hrvatska
Tel 051 304 193
žiro račun: HR 812380006-1160003470
HR 442402006-1100502842
HR 7923400091110621356
OIB 94737937781
EORI HR94737937781
PDV ID. BR. HR94737937781
SWIFT ERSTE banka ESBCHR22

libertinnaklada@gmail.com

Sud upisa: Trgovački sud u Rijeci. MBS 080616873. Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Član Uprave Maja Žagar