Profesionalna knjiga: PRAVNA SHVAĆANJA U KAZNENOM PRAVU SA PRIPADAJUĆOM SUDSKOM PRAKSOM 1956-2018. (III. Izdanje, 2019.) eminentne autorice, stručnjakinje Ane Garačić, doajena kaznenog prava i vrhunskog praktičara donosi iscrpni komentar sa pripadajućom sudskom praksom pravnih shvaćanja, vjerodostojnih tumačenje i sudskih odluka, kojima se daje analiza i primjena najvažnijih instituta i kontinuiteta sudske prakse svih kaznenih zakona, prekršajnog zakona, drugih srodnih zakona i shvaćanja visokog trgovačkog suda u predmetima trgovačkih sporova. Čuvena autorica meritornim odabirom presuda donosi standarde ujednačavanja sudske prakse prateći kontinuitet donošenja pravnih shvaćanja. Neka od „starijIh“ pravnih shvaćanja korigirana su novima uz što je prikazana recentna praksa. Posebno je važno napomenuti da je novi zakon ZPSKSEU- jedino u ovom izdanju obrađen u prikazu pravnih shvaćanja

Sudska praksa i neupitna potrebe njezina ujednačavanja (kako unutar pravosudnuh tijela RH tako i ujednačavanja unutar članica EU-a čiju ulogu ima i ESLJP) postaje ključna, upućujuća i obligatorna te faktor sigurnosti u tumačenju zakona i jednakosti pred sudom. Ovdje prikazana presedanske je vrijednosti.

Prikazom pravnih shvaćanja obuhvaćeni su Kazneni zakon/Zakon o kaznenom postupku/Zakon o sudovima za mladež/Zakon o štampi i drugim vidovima informacija/Zakon o pretvorbi društvenih poduzeća/Zakon o amnestiji/Zakon o oprostu od krivičnog progona i postupaka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske, Zakon o općem oprostu/Zakon o izvršavanju kazne zatvora/Zakon o probaciji/Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama/Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unijeZakon o prekršajima /Prekršajni zakon/ Vjerodostojna tumačenja Sabora i Vlade RH i te Odluke Ustavnog suda.