ZAKON O KAZNENEOM POSTUPKU- PRAVNI LIJEKOVI U SUDSKOJ PRAKSI KNJIGA PRVA – REDOVITI PRAVNI LIJEKOVI


Autorica materiju obrađuje u dvije knjige, u Prvoj knjizi donosi analizu i sudsku praksu vezanu uz Redovite pravne lijekove Glave XXIII: ZKP-a i to: Žalba protiv presude prvostupanjskog suda – Pravo na podnošenje žalbe, Sadržaj žalbe, Žalbene osnove, Postupak o žalbi, Granice ispitivanja prvostupanjske presude; Odluke drugostupanjskog suda o žalbi, Žalbe protiv presude drugostupanjskog suda, Žalbe protiv rješenjaZAKON O KAZNENEOM POSTUPKU- PRAVNI LIJEKOVI U SUDSKOJ PRAKSI KNJIGA DRUGA – IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI


U Drugoj knjizi autorica analizira komentira i prikazuje sudsku praksu uz Izvanredne pravne lijekove iz Glave XXIV te Glavu XXXI. Prijelazne i završne odredbe s komentarom i sudskom praksom – iznimno važno za praktičare. Obrađuje Obnovu kaznenog postupka, Zahtjev za zaštitu zakonitosti, Zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude.

Komplet sadrži dvije knjige, ukupno 1700 stranice, recentna, meritorna i referentna sudska praksa. Materija je obrađena kroz prikaz preko 5000 novih sudskih odluka a ističemo da je uvršteno preko 600 odluka koje pokrivaju razdoblje 2020./2021. godine uključujući i pravna shvaćanja, presude novog Visokog kaznenog suda i najrecentnije presude ESLJP-a.