IZ RECENZIJA ISTIČEMO:

“… autor, polazeći s pozicije osobe s respektabilnim teorijskim znanjem koje je imalo praktičnu provjeru u stotinama kaznenih postupaka u kojima je mr. sc. Šime Pavlović sudjelovao, bilo na poziciji tužitelja, branitelja ili suca, prati slijed propisan u zakonu od trenutka podnošenja kaznene prijave, odluke o njoj, provođenja radnji u istrazi ili istraživanju, preko podizanja optužnice, njenog potvrđivanja i vođenja rasprave te donošenja presude do prava na podnošenje pravnog lijeka, kako redovitog tako i izvanrednog, analizira svaku pojedinu zakonsku normu, pazeći da niti u jednom trenutku njegova analiza i kritički osvrt ne odstupe od načela kaznenog postupka koja je detaljno analizirao u prvih stotinjak stranica knjige.

Upravo takvim pristupom u obradi ove materije stvoren je dragocjen priručnik za svakog tužitelja, branitelja ili suca, kako bi uz poštivanje temeljnih načela ostvarili svrhu vođenja kaznenog postupka protiv pojedine osobe, a da se pri tome ni na koji način ne dovedu u pitanje prava koja obrana uživa u kaznenom postupku…”

Damir Kos, mag. iur., sudac Vrhovnog suda RH

“… Posebno treba istaknuti veliki autorov angažman na onom dijelu zakona koji se odnosi na Pravnu pomoć (Glava XIII. – posebno čl. 190.) i njegovo ažurno praćenje najnovijih sudskih odluka koje se odnose na primjenu Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (Nar. nov., br. 91/10, 81/13 i 124/13).

Aktualnost ove problematike (provedbe europskog uhidbenog naloga) samo je dokaz u kojoj je mjeri knjiga mr. sc. Šime Pavlovića potrebna stručnoj i znanstvenoj javnosti. Širina obuhvata ove materije pruža odgovore na otvorena pitanja…

… S obzirom na izloženu materiju, a posebno iznesenu sadržajno bogatu sudsku praksu najviših sudova (kako međunarodnih tako i domicilnih), smatram da se radi o vrlo značajnom djelu koje će olakšati rad svima onima koji se bave kaznenopravnom problematikom u najširem smislu riječi…

Mr. sc. Marijan Svedrović, sudac Vrhovnog suda

 

RASPRODANO