Iz recenzija: izdanje, autora mr. sc. Šime Pavlovića predstavlja posebno vrijedan rad koji u sadašnjem trenutku kada započinje primjena novog Kaznenog zakona sa značajno izmijenjenom regulativom, kako u općem tako i u posebnom dijelu, predstavlja prvenstveno nužan priručnik svim praktičarima koji rade u domeni kaznenog prava.

...... respektabilan priručnik za upoznavanje s, izmijenjenim kaznenim zakonodavstvom, komentar značajan za jednu od temeljnih grana pravosuđenja. U njemu se uz svaki zakonski članak detaljno pojašnjavaju novosti uz autorova tumačenja, ali i tumačenja bogate sudske prakse te istovremeno sadrži detaljno kazalo pojmova što će olakšati njegovu primjenu državnim odvjetnicima, odvjetnicima i sucima.

… daje platformu za sigurnu i praktičnu primjenu kaznenog prava koja onemogućuje samovolju, improvizacije i iracionalnosti. Tom platformom autor potvrđuje ono što toliko nedostaje u kaznenopravnoj literaturi, a to je da se konačno shvati "da nema ništa praktičnijeg od dobre teorije." U knjizi autora mr. sc. Šime Pavlovića nalazimo mnoge alate za praktičnu realizaciju toga imperativa, koji se nameće svima onima koji na bilo koji način primjenjuju Kazneni zakon…

U KOMPLETU KNJIGA + ROČIŠNI PRIRUČNIK