Vrhunsko profesionalno izdanje koncipirano za praktičare donosi analizu novog Zakona o parničnom postupku s uključenom Novelom 2019 (NN 70/19) s najopsežnijom i recentnom sudskom praksom Vrhovnog suda RH, Visokog trgovačkog suda RH, svih županijskih sudova. Analiza svakog članka, stavka i točke zakona, poveznice s člancima unutar zakon kao i s drugim referentnim materijalnopravnim propisima, napomene, tumačenja, pravna shvaćanja, uključeno s tumačenjima Europskog suda u Luxembourgu vezanim uz međunarodnu suradanju te ujednačavanje prakse članica EU-a. Knjigu prati pojmovno kazalo kojim se pretražuju pojmovi po člancima. U prilozima: Posebne odredbe o dostavi prema Uredbi (EU) br. 1393/2007 Europskoga parlamenta i Vijeća od 13 studenoga 2007. o dostavi sudskih i izvansudskih isprava u građanskim i trgovačkim predmetima u državama članicama („dostava isprava") i o ukidanju Uredbe vijeća (EZ) Vijeća br. 1348/2000; Izvođenje dokaza prema Uredbi (EZ) br. 1206/2001 Vijeća od 28. svibnja 2001. o suradnji između sudova država članica u području izvođenja dokaza u građanskim i trgovačkim predmetima; Posebne odredbe o postupku u povodu europskog postupka za izdavanje platnoga naloga prema Uredbi (EZ) br. 1896/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006 o uvođenju Europskog postupka za izdavanje platnoga naloga (Sl. L. EU br. L 399); Europski postupak za sporove male vrijednosti prema Uredbi (EZ) br. 861/2007. Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti. Apsolutno pouzdan provjeren i vrhunski izbor sudske prakse s izvorima i citatima iz obrazloženja sudskih odluka. Autorski pročišćeni tekst zakona usklađen je s Novelom 2019. Izložene sudske odluke ne predstavljaju stav autora već stav aktualne judikature.