Akademik Arsen Bačić: … prema prosudbi ovog recenzenta knjiga spada u komparativnom smislu među najrecentnija publicirana djela posvećena konvencijskom pravu. … Imajući u vidu da je autor u knjizi radio na izboru i pregledu impozantnog broja prikazanih presuda i odluka Suda, djelo je prikladni izvor sažetih i relevantnih pravnih informacija za sudce, odvjetnike, studente, novinare kao i za sve druge zainteresirane za europski sistem zaštite ljudskih prava kao najuspješnijeg režima ljudskih prava na svijetu…….. Knjiga Šime Pavlovića predstavlja egzemplarni primjer praktičnog akademskog izvora konvencijskog prava (course book)…….

Prof. dr. sc. Anita Kurtović-Mišić: …Upravo ono što ovaj komentar čini i jednim od rijetkih priručnika kod nas je činjenica da on na jednom mjestu objedinjuje tekst Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i njenih protokola s povezanim aktualnim relevantnim tumačenjima tog sadržaja od strane Europskog suda za ljudska prava…. od posebnog značenja za primjenu i unapređenje pravne struke…

Damir Kos, sudac VSRH: …analizirajući svaki pojedini članak Konvencije i pripadajućih protokola, strukturirajući tekst knjige preciznim oznakama na koju konkretnu problematiku se odnose normativni izričaji pojedinih stavaka unutar pojedinog članka Konvencije odnosno protokola. Kako je već istaknuto, nakon zrele i promišljene analize ovakvog normativnog izričaja, autor u nastavku daje citate, a zatim i prikaz izraženih stavova o označenoj problematici ESLJP, … ovakav pristup autora u obradi teksta Konvencije i pripadajućih protokola jedinstven je u pravnoj literaturi u Republici Hrvatskoj……

Pregled sadržaja:

I. UVOD/1
II. EUROPSKA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA/10
III. EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA/932
IV. DODATNI PROTOKOLI UZ KONVENCIJU ZA ZAŠTITULJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH
SLOBODA/1148

TABLE OF JUDGMENTS AND DECISIONS OF THE COURT OF HUMAN RIGHTS and DECISIONS OF THE COMMISSION OF THE HUMAN RIGHTS AND REPORTS/1352

KAZALO POJMOVA/1385

TEMELJNA LITERATURA/1399