Uz komentar i analizu kontinuiteta pravne norme svakog članka autorica obrađuje i sudsku praksu prilaže ne samo uz članke već uz svaki stavak i točku Kaznenog zakona.
Ovaj referentni komplet koji sadržajno i nakladnički tvori jedinstvenu stručnu cjelinu predstavlja vrhunski arhiv kvalitetno i analitički odabranih primjera, obrazloženja sudskih odluka VSRH kojima autorica uz komentar ukazuje na smijer tumačenja zakonskih odredbi što je poglavito važno za sve kaznenopravne stručnjake praktičare no ne manje važno za cjelokupnu pravnu struku.