Veliki sveobuhvatan, meritoran analitički komentar eminentnog autora proteže se na preko 3500 stranica podijeljenih u četiri knjige koje predstavljaju tematske cjeline Zakona. Analiziran je i komentiran svaki članak Zakona, prikazane su sve izmjene i dopune Zakona kao i izmjene, a autor se referira i na zakone i podzakonske akte koji sudjeluju u uređivanju područja prava društava. Prikazana je referentna upućujuća, pravomoćna sudska praksa u citatima i izvadcima uključujući i recentnu EU legislativu. U Zakonu pa tako i komentaru Zakona, za svako društvo se obrađuje nastanak društva, odnosi između članova i prema trećima, unutrašnji ustroj, upravljanje i prestanak. Svaku Glavu Zakona prati odgovarajuće kazalo pojmova radi lakšeg praćena pojmova po člancima kao i za razgraničenje pojedinih značenja pojmova vezano za vrstu trgovačkog društva.

Komplet predstavlja jedinstvenu autorsku i nakladničku cjelinu