Novo izmijenjeno i prošireno izdanje knjige mr. sc. Šime Pavlovića i nadalje predstavlja u Republici Hrvatskoj jedinu sveobuhvatnu analizu zakonskih rješenja sadržanih u normama Zakonu o kaznenom postupku …. autor kroz analizu svakog pojedinog članka ukazuje čitatelju koji su dosezi svake pojedine norme u praktičnoj primjeni, ali istovremeno i u teorijskim dosezima.

… Autor u ovom izdanju osim posebnog osvrta na transponirane dijelove u tekstu Zakona o kaznenom postupku četiriju direktiva EU,….. tekst značajno obogaćuje izuzetno bogatim prikazom recentnih odluka kako Vrhovnog suda Republike Hrvatske tako i Ustavnog suda Republike Hrvatske i Europskog suda za ljudska prava. …

... To je knjiga koja osim osobnih kritičkih promišljanja daje i izuzetno opsežan prikaz zauzetih stavova kako domaće sudbene vlasti na određena pravna pitanja tako i tumačenja USRH u odnosu na pitanja koja zadiru u pitanje povreda ustavnih prava kao i stavove ESLJP u dijelu kada su propitivana pitanja povreda prava pojedinaca zaštićenih Europskim konvencijama……

Iz recenzije Damira Kosa, mag. iur., suca VSRH-a.

Ogroman trud uložen u pripremu ovog komentara, zajedno s golemim znanjem i iskustvom autora, koje se očituje u dubinskom poznavanju zakonskih rješenja, problema na koje se nailazi prilikom primjene pojedinih odredbi u praksi te čak i problema na koje bi primjena novih odredbi mogla naići, te nuđenja rješenja za navedene probleme de lege lata i de lege ferenda, čine ovo djelo nezaobilaznim pomagačem u primjeni zakona.

…. Ovo djelo ima veliku vrijednost zbog svoje aktualnosti, budući da njegovo izdavanje slijedi odmah nakon posljednjih vrlo značajnih izmjena Zakona u kaznenom postupku iz srpnja 2017. godine. Autorovo dugogodišnje praktično iskustvo u kombinaciji sa znanstvenom analizom i bogatom listom bibliografskih jedinica te impresivnim izborom odluka visokih sudova čini ovo djelo iznimno vrijednim i korisnim za više kategorija čitatelja.

Ovaj zaista izvrsni komentar će zbog toga, vjerujemo, dulji niz godina koristiti različitim kategorijama čitatelja koji traže odgovore na pitanja kaznenog procesnog prava.

Iz recenzije dr. sc. Matka Pajčića, docenta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu

U radu se detektiraju vrlo osjetljivi aktualni problemi iznimno važnih pravnih instituta u hrvatskom kaznenom postupku kao što su nezakoniti dokazi, revizija i jamstvo, pri čemu autorov rad predstavlja vrijedan doprinos težnjama za pronalaženjem najkvalitetnijih rješenja, vlastitim prijedlozima, ali i otvaranjem nekih novih do sada još uvijek problematičnih pitanja nužnih za daljnja razmatranja.

Sadržaj knjige ukazuje na nespornu činjenicu da je autor vrstan poznavanjem problematike kaznenog prava te je napisana sistematski, sadržajno je složena logično, metodički izvrsno i na visokoj motivacijskoj razini. Pritom je impresivno da se autor izdigao iznad vlastitog profesionalnog iskustva pa ne nastupa kao odvjetnik, državni odvjetnik, tužitelj ili znanstvenik što je zamka u koju često upadaju autori sličnih izdanja.

…. knjiga je prvenstveno namijenjena praktičarima koji se bave kaznenim pravom ali je mogu koristiti i studenti pravnih fakulteta i znanstvena zajednica i svi koji se u svom radu susreću s materijom nacionalnog kaznenog prava i judikaturom Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske Unije.

Iz recenzije Ivana Turudića, univ. spec. crim., predsjednika Županijskog suda u Zagrebu