Knjiga daje vrhunski analitički pristup novom hrvatskom radnom pravu uz prikaz heteronomnih i autonomnih propisa u radnim odnosima, zaključno sa zadnjim izmjenama od 31.05. 2013.
U tekst je implementirano preko 200 odluka / izvoda iz recentne i referentne sudske prakse kao i mišljenja državnih tijela.

Knjiga sadrži četiri cjeline kroz koje autori obrađuju individualno radno pravo, odredbe iz zor-a kao i drugih zakona i pravilnika o radu, kolektivno radno pravo i njegove posebnosti te posebni dio radnog prava u kojem obrađuju službeničko radno pravo, radno pravo stranaca, radni odnos umjetnika, ravnatelja javnih ustanova, maloljetničko radno pravo, te posebnom pozornošću stečajni postupak i prava radnika, zaštitu na radu, mobilne radnike, posebne oblike rada i druge referentne teme iz posebnog dijela radnog prava
Suradnici na knjizi su prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur, redovni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (u mirovini) i znanstveni savjetnik, eminentni stručnjak radnog prava, član saborske supine za radno zakonodavstvo, autor niza vrhunski izdanja iz područja radnog prava I prof. dr. sc. Milorad Ćupurdija, stručnjak radnog i upravnog prava...

IZ RECENZIJA IZDVAJAMO:

“... Cjelovito i pregledno daje uvid u novine i osnovna pitanja radnog prava, sklapanja ugovora o radu I njegovog sadržaja, zaštita radnika (i posebnih kategorija radnika), plaća i naknada, prestanak ugovora o radu i njegove posljedice, socijalni dijalog, kolektivni ugovor, kolektivni radni sporovi, a to se, napose odnosi na oglede iz posebnog dijela Radnog prava. Djelo je kvalitetno po koncepciji, te izboru i predstavljanju heteronomnih i autonomnih propisa u radnim odnosima. Sadrži kvalitetan izbor sudske prakse i ogleda iz radnog prava. Knjiga je namijenjena brojnim subjektima, važna je i primjenjiva u teoriji i praksi, te će popuniti prazninu u aktualnom Radnom pravu, u obrazovnom i gospodarskom sustavu Republike Hrvatske…”

Prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur, redovni profesor Pravnog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci u mirovini i znanstveni savjetnik

“…Autor je uspješno uspostavio odnos teorijsko- pravnog dijela i pozitivno-pravnog dijela radnog prava, čime se može reći da je obuhvaćen osnovni pojmovno-kategorijalni sustav radno-pravne znanosti. Poseban doprinos čini kvalitetan izbor sudske prakse i ogleda iz radnog prava.
... i u cijelosti ostvaruje svrhu za koju je namijenjena, ...prvenstveno osobama pravne struke…”


Prof. dr. sc. Milorad Ćupurdija, profesor Visoke škole na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru