Jedinstveni komentar jednog od najvažnijih zakona koji uređuje području procesnog kaznenog, prekršajnog prava s refleksijom na područje prometnog prava, obiteljskog prava, trgovačkog i drugih u području suradnje unutar pravosudnih sustava zemalja članica Europske unije. Suradnja se ostvaruje kroz područja:
Europski uhidbeni nalog, Europski istražni nalog, Nalog za osiguranje imovine, Europski nalog za pribavljanje dokaza, Odluka o oduzimanju imovine ili predmeta, Priznanje i izvršenje odluka o novčanoj kazni, Priznanje i izvršenje presude kojom je izrečena kazna zatvora ili mjera koja uključuje oduzimanje slobode, Priznanje i izvršenje presuda i odluka kojima su izrečene probacijske mjere i alternativne sankcije, Priznanje i izvršenje mjera opreza, Europski nalog za zaštitu
Posebna važnost Zakona očituje se u njegovoj temeljnoj funkciji i karakteristici koja je povjerenje i suradnja pravosuđa zemalja EU ali i ispitivanje od strane nacionalnih sudova uvjeta za provedbu naloga država moliteljica i usklađenost tih navoda sa standardima zaštite prava osoba nad kojima se traži izvršenje radnje. Zakon je iznjedrio standarde i postupke u području kaznenog procesnog i materijalnog prava, izvršenja sankcija, ali i u području prekršajnog prava, naplate prekršaja i troškova te novčanih kazni do izvršenja sankcija i mjera / alternativnih mjera. Kroz VI Novela izmijenjen je i dopunjeno i to u više navrata znatan i značajan broj članaka, stavaka i točaka, donesene su nove Glave i članci dok su neki brisani ili transponirani u nove Glave. Implementirano 18 Odluka i Direktiva. Knjiga je popraćena vrhunskim Kazalom pojmova kojim se pojmovi pretražuju po člancima Zakona. Veliki format, tvrdi uvez, 1296 stranica.