Vrhunska stručna knjiga eminentnog autora mr. sc. Šime Pavlovića donosi najnoviji komentar izmijenjenog Zakona o sigurnosti prometa na cestama (zadnje izmjene su iz 2015. godine, Nar. nov. br. 64/15 i 110/15)
Knjiga donosi detaljan komentar s vrhunskom analizom svakog pojedinog članka i prikaz određenih vještačenje uz kritički osvrt, te poveznice s upućujućim Pravilnicima i zakonima kao i Direktivama EU koje pokrivajuju područje prometnog prava te poveznice s novim Kaznenim i Prekršajnim zakonom.
Kvalitetan odabir ogledne i upućujuće sudske prakse knjizi daje dodatnu vrijednost i nespornu aktualnost. U Prilozima autor donosi najvažnije Pravilnike i Zakone koji su sastavni dio prometnog prava a koji su izmijenjeni protekle godine: Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji…, Pravilnik o vozačkim dozvolama, Pravilnik o registraciji i označavanju vozila, Pravilnik o tehničkim pregledima vozila, Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika... Direktiva EU/2006 i drugi prilozi koji su nužni za kvalitni pristup analizi i primjeni novog Zakona o sigurnosti prometa na cestama. U svjetlu našeg statusa zemlje članice EU i integracije prometnih pravaca u europske koridore/cestovne pravce/ sustave /veoma je važan iscrpan i kvalitetan osvrt na regulativu EU koji daje ovaj komentar.

Recenzenti i suradnici na izdanju su čuveni vještak dr. sc. Joško Kovač, dipl ing., sudski vještak velikog iskustva, autor brojnih članaka i brojnih vještačenja i sudac Vrhovnog suda RH a velikim iskustvom iz područja kaznenog prava i prometa: Ranko Marijan.


Iz recenzija izdvajamo:

Autor knjige je, zajedno s komentarima sudske prakse i obrađenim primjerima, obuhvatio najosjetljivija prometna područja i posebno naglasio detalje koji generiraju prometne nesreće. …
….Pridonio je poboljšanju komunikacije između stranaka i vještaka na sudu te utjecao na podizanje prometne kulture sudionika u prometu što je u izravnoj funkciji smanjenja prometnih nesreća.
(dr. sc. Joško KOVAČ, dipl. ing. strojarstva i vještak za prometno‐tehnička vještačenja)

Brojne dobre opservacije autora usmjerene su na ocjenu oblika krivnje i razlikovanje namjernog od nehajnog postupanja. Ovo posebno dolazi do izražaja kada autor komentira odredbe o brzini kretanja i s tim u svezi govori o nehaju i namjeri ……..


….Autor iznosi interesantnu tvrdnju da je bezobzirnost u prometu najsigurniji razlikovni kriterij neizravne namjere od svjesnog nehaja…..
….Za praktičare je vrlo važno znati razlikovati sve oblike krivnje i zato je autorovo inzistiranje na razlikama i plastično prikazivanje razlike i metode utvrđivanja razlika u postupcima kojima se ugrožava promet korisno za sve, a posebno za praktičare u području primjene odredaba o sigurnosti prometa na cestama………

….Praktičari u području sigurnosti prometa na cestama, prije svega suci, moraju svoja utvrđenja znati pretočiti u svoje odluke i zato su dobrodošle autorove primjedbe na uočene nedostatke u pisanim presudama za tzv. prometne delikte.
(Ranko Marijan, sudac VSRH)

SADRŽAJ

VAŽNIJE KRATICE
PRIPOMENA UZ TREĆE IZDANJE
UMJESTO UVODA

ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA
I. OSNOVNE ODREDBE
            (čl. 1.-3.)
II. OVLAŠTENJA ZA NADZOR I UREĐENJE PROMETA
            (čl. 4.-5.)
III. CESTE
1.         Opće odredbe (čl. 6.-9.)
2.         Obilježavanje radova i zapreka na cesti (čl. 10.-11.)
IV. PROMETNI ZNAKOVI
1.         Opće odredbe (čl. 12.-15.)
2.         Znakovi opasnosti, izričitih naredbi i obavijesti
            (čl. 16.-17.)
3.         Prometna svjetla i svjetlosne oznake (čl. 18.-23.)
4.         Oznake na kolniku (čl. 24.-25.)
5.         Obilježavanje prijelaza ceste preko željezničke
            pruge (čl. 26.-31.)
6.         Znaci koje daju ovlaštene osobe (čl. 32.-33.)
V. PROMETNA PRAVILA
1.         Opće odredbe (čl. 34.-42.)
2.         Radnje vozilom u prometu (čl. 43.-44.)
3.         Uključivanje u promet (čl. 45.)
4.         Kretanje vozila (čl. 46.-60.)
5.         Brzina (čl. 51.-55.).
6.         Skretanje (čl. 56.)
7.         Propuštanje vozila i prednost prolaska (čl. 57.)
8.         Promet na raskrižju (čl. 58.-62.)
9.         Mimoilaženje (čl. 63.-65.)
10.       Pretjecanje i obilaženje (čl. 66.-75.)
11.       Zvučni i svjetlosni znaci upozorenja (čl. 76.-77.)
12.       Zaustavljanje i parkiranje (čl. 78.-88.)
13.       Presijecanje kolone pješaka (čl. 89.)
14.       Vuča priključnih i zaprežnih vozila (čl. 90.-93.)
15.       Vuča neispravnih vozila (čl. 94.-100.)
16.       Upotreba svjetala u prometu(čl. 101.-108.)
17.       Razmak između vozila u vožnji (čl. 109.-110.)
18.       Promet tramvaja i drugih vozila na tračnicama
            (čl. 111.)
19.       Promet bicikala, mopeda i motocikala (čl. 112.-114.)
20.       Promet zaprežnih vozila i kretanje stoke (115.-123.)
21.       Kretanje pješaka (čl. 124.-132.)
22.       Obveze vozača prema pješacima (čl. 133.-135.)
23.       Promet na prijelazu ceste preko željezničke pruge
            (čl. 136.-138.)
24.       Promet na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj
            isključivo za promet motornih vozila (čl. 139.-145.)
25.       Promet u tunelu (čl. 146.-147.)
26.       Vozila pod pratnjom (čl. 148.)
27.       Vozila s pravom prednosti prolaska (čl. 149.-153.)
28.       Teret na vozilu (čl. 154.-157.)
29.        Prijevoz osoba vozilima (čl. 158.-173.)
VI. DUŽNOST U SLUČAJU PROMETNE NESREĆE
             (čl. 174.-182.)
VII. ŠPORTSKE I DRUGE PRIREDBE ILI AKTIVNOSTI
NA CESTAMA
             (čl. 183.-192.)
VIII. OGRANIČENJE PROMETA
             (čl. 193.-195.)
IX. VOZAČI
1.         Uvjeti za upravljanje vozilima (čl. 196.-199.)
2.         Osposobljavanje kandidata za vozače (čl. 200.-205.)
3.         Vozački ispiti i provjera osposobljenosti (čl. 206.-214.)
4.         Stjecanje prava na upravljanje vozilima (čl. 215.-229.)
5.         Zdravstveni pregledi vozača (čl. 230.-235.)
X. VOZILA
1.         Opće odredbe (čl. 236.-237.)
2.         Registracija motornih i priključnih vozila
            (čl. 238.-254.)
3.         Tehnički pregledi vozila (čl. 255.-274.)
4.         Ispitivanje i homologacija vozila (čl. 275.-281.)
XI. POSEBNE MJERE ZA SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA
1.         Opće odredbe (čl. 282.-285.)
2.         Pravna posljedica osude (čl. 286.-292.)
3.         Posebne odredbe o prekršajima (čl. 293.-299.)
XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
            (čl. 300.-310.)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Nar. nov., br. 74/11)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Nar. nov., br. 80/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Nar. nov., br. 92/16)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Nar. nov., br. 64/15)

PRILOZI
Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama
(Nar. nov., br. 33/05, 64/05-ispr., 155/05 i 14/11)
Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika u obavljanju poslova nadzora i upravljanja prometom (Nar. nov., br. 141/11)
Pravilnik o vozačkim dozvolama
(Nar. nov., br. 43/13, 77/13, 155/13 i 1/15)
Pravilnik o registraciji i označavanju vozila
(Nar. nov., br. 151/08, 89/10, 104/10, 83/13 i 52/15)
Pravilnik o tehničkim pregledima vozila
(Nar. nov., br. 148/08, 36/10, 52/13, 111/14 i 122/14)
Direktiva 2006/126/EZ

STVARNO KAZALO
LITERATURA