KAZNENI ZAKON U SUDSKOJ PRAKSI II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Eminentna autorica Ana Garačić donosi iscrpan i sveobuhvatan, vrhunski, analitički komentar Kaznenog zakona s referentnim prikazom upućujuće sudske prakse. Sintetizira sve pravne izvore Kaznenog zakona koji formiraju područje kaznenog prava i određuje primjenu kaznenog zakona.

Detaljno je komentiran svaki članak i stavak, prikazan je kontinuitet pravne norme, suženje i proširenje bića kaznenog djela, izmjene visine kazne, primjena blažeg zakona…

Komentirane su i sve dopune i izmjene Kaznenog zakona (Novele) čija je analiza ključna za pravilnu primjenu noveliranog Kaznenog zakona u konkretnim predmetima.

KNJIGA PRVA donosi OPĆI DIO Kaznenog zakona od Glave 1. do Glave VIII., analiza, komentar i sudska praksa na 1048 stranica

KNJIGA DRUGA donosi POSEBNI DIO Kaznenog zakona od Glave IX. do Glave XXII. analiza, komentar i sudska praksa djela protiv tijela, zdravlja, slobode, okoliša na 989 stranica

KNJIGA TREĆA donosi POSEBNI DIO Kaznenog zakona od Glave XXIII. do XXXV. djela protiv imovine, države i zaštićenih dobara - analiza, komentar i sudska praksa na 1040 stranica