U knjizi su obrađene cjeline:

I. JAVNE USTANOVE

II. PRAVNI OKVIR RADNIH ODNOSA U JAVNIM USTANOVAMA

III. SPECIFIČNOSTI RADNOPRAVNOG POLOŽAJA ZAPOSLENIH U JAVNIM USTANOVAMA U DJELATNOSTIMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA, OSNOVNOG I SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA, TE UMJETNIČKOG OBRAZOVANJA

IV. POSEBNOSTI RADNOG STATUSA ZAPOSLENIH U JAVNIM USTANOVAMA U PODRUČJU OBRAZOVANJA ODRASLIH, STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I VISOKOG OBRAZOVANJA

V. POSEBNOSTI RADNOG STATUSA ZAPOSLENIH U JAVNIM USTANOVAMA U KULTURI I MEDIJIMA

VI. POSEBNOSTI RADNOG STATUSA ZAPOSLENIH U JAVNIM USTANOVAMA U PODRUČJU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

VII. IMENOVANJE I RAZRJEŠENJE RAVNATELJA JAVNIH USTANOVA

VIII. PREDSTAVNIK RADNIKA U ORGANU JAVNE USTANOVE

IX. RADNO VRIJEME PREMA POSEBNIM PROPISIMA KOJI SE ODNOSE NA JAVNE USTANOVE

X. UDRUŽIVANJE USTANOVA I PRENOŠENJE UGOVORA O RADU

XI. ŠTRAJK I ZAKONSKA OGRANIČENJA U JAVNIM USTANOVAMA

XII. NOVINE U ZAKONSKOM OSTVARIVANJU PREDNOSTI KOD ZAPOŠLJAVANJA ODREĐENIH KATEGORIJA OSOBA U JAVNIM USTANOVAMA

XIII. AUTORSKA DJELA STVORENA U RADNOM ODNOSU U JAVNIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJUJU JAVNU SLUŽBU

XIV. STEGOVNA ODGOVORNOST NASTAVNIKA, SURADNIKA, OSTALIH ZAPOSLENIKA I STUDENATA JAVNIH USTANOVA VISOKIH UČILIŠTA

XV. SUDSKA ZAŠTITA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA RADNIKA U JAVNIM USTANOVAMA

PRILOG: Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama od 06.05.2022.