Sadržaj:
Glava I. OPĆE ODREDBE
Glava II. EUROPSKI UHIDBENI NALOG
Glava III. NALOG ZA OSIGURANJE IMOVINE ILI DOKAZA
Glava IV. EUROPSKI NALOG ZA PRIBAVLJANJE DOKAZA
Glava V. ODLUKA O ODUZIMANJU IMOVINE ILI PREDMETA
Glava VI. PRIZNANJE I IZVRŠENJE ODLUKA O NOVČANOJ KAZNI
Glava VII. PRIZNANJE I IZVRŠENJE PRESUDE KOJOM JE IZREČENA KAZNA ZATVORA ILI MJERA KOJA UKLJUČUJE ODUZIMANJE SLOBODE
Glava VIII. PRIZNANJE I IZVRŠENJE PRESUDA I ODLUKA KOJIMA SU IZREČENE PROBACIJSKE MJERE I ALTERNATIVNE SANKCIJE
Glava VIII.a PRIZNANJE I IZVRŠENJE MJERA OPREZA
Glava VIII.b EUROPSKI NALOG ZA ZAŠTITU
Glava IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

PRILOZI
UZ ZAKON O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE
Europski uhidbeni nalog
(Obrazac) - unesene izmjene iz Okvirne odluke Vijeća 2009/299/PUP od 26. veljače 2009.
Potvrda iz članka 44. Zakona (Izdavanje naloga za osiguranje imovine ili dokaza)
Potvrda iz članka 52. Zakona (Izdavanje europskog naloga za pribavljanje dokaza)
Potvrda iz članka 73. Zakona (Prosljeđivanje odluke o oduzimanju imovine) - unesene izmjene iz Okvirne odluke Vijeća 2009/299/PUP od 26. veljače 2009./
Potvrda iz članka 87. zakona (Prosljeđivanje odluke o novčanoj kazni) - unesene izmjene iz Okvirne odluke Vijeća 2009/299/PUP od 26. veljače 2009.
Potvrda iz članka 103. Zakona (Kriterij za prosljeđivanje presude i potvrde drugoj državi članici) - unesene izmjene iz Okvirne odluke Vijeća 2009/299/PUP od 26. veljače 2009.
Obrazac iz članka 105. Zakona (Obavijest osuđenoj osobi)
Obrazac iz članka 124. Zakona (Izvješće o neizvršavanju probacijske mjere ili alternativne sankcije ili o svim ostalim saznanjima.

Potvrda iz članka 129. Zakona (Prosljeđivanje presude ili probacijske odluke) - unesene izmjene iz Okvirne odluke Vijeća 2009/299/PUP od 26. veljače 2009./
Potvrda iz članka 131.l stavka 3. Zakona (Upućivanje odluke o mjerama opreza)/ Obrazac izvješća iz članka 131.h točke g) Zakona
Obrazac iz čl. 131.a.f. ovog Zakona
(Europski nalog za zaštitu)
Obrazac iz čl. 131.a.b. ovog Zakona (Obavijest o korištenju mjere donesene na temelju europskog naloga za zaštitu)

OSTALI PRILOZI
Rokovi za primitak europskog uhidbenog naloga nakon uhićenja tražene osobe

DIREKTIVA 2011/99/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 13. prosinca 2011. o europskom nalogu za zaštitu (SL l338/2 21.12.2011.)

OKVIRNE ODLUKE - ODLUKA – DIREKTIVE


OKVIRNA ODLUKA VIJEĆA 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica - unesene izmjene iz Okvirne odluke Vijeća 2009/299/PUP od 26. veljače 2009.

OKVIRNA ODLUKA VIJEĆA 2003/577/PUP od 22. srpnja 2003. o izvršenju naloga za osiguranje imovine i dokaza u Europskoj uniji.

OKVIRNA ODLUKA VIJEĆA 2005/214/PUP od 24. veljače 2004. o primjeni načela uzajamnog priznavanja novčanih kazni - unesene izmjene iz Okvirne odluke Vijeća 2009/299/PUP od 26. veljače 2009.

OKVIRNA ODLUKA VIJEĆA 2006/783/PUP od 6. listopada 2006. o primjeni načela međusobnog priznavanja naloga za oduzimanje - unesene izmjene iz Okvirne odluke Vijeća 2009/299/PUP od 26. veljače 2009.

OKVIRNA ODLUKA VIJEĆA 2008/909/PUP od 27. studenoga 2008. o primjeni načela uzajamnog priznavanja presuda u kaznenim predmetima kojima se izriču kazne zatvora ili mjere koje uključuju oduzimanje slobode s ciljem njihova izvršenja u Europskoj uniji - unesene izmjene iz Okvirne odluke Vijeća 2009/299/PUP od 26. veljače 2009.

OKVIRNA ODLUKA VIJEĆA 2008/947/PUP od 27. studenoga 2008. o primjeni načela uzajamnog priznavanja presuda i uvjetnih odluka s ciljem nadzora uvjetnih mjera i alternativnih sankcija - unesene izmjene iz Okvirne odluke Vijeća 2009/299/PUP od 26. veljače 2009.

OKVIRNA ODLUKA VIJEĆA 2008/978/PUP od 18. prosinca 2008. o Europskom dokaznom nalogu u svrhu pribavljanja predmeta, dokumenata i podataka za korištenje u kaznenim postupcima.

OKVIRNA ODLUKA VIJEĆA 2008/977/PUP od 27. studenoga 2008. o zaštiti osobnih podataka obrađenih u okviru policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima.

OKVIRNA ODLUKA VIJEĆA 2009/299/PUP od 26. veljače 2009. o izmjeni Okvirnih odluka 2002/584/PUP, 2005/214/PUP, 2006/783/PUP, 2008/909/PUP i 2008/947/PUP radi jačanja procesnih prava osoba i promicanja primjene načela uzajamnog priznavanja odluka donesenih na saslušanju u odsustvu dotičnih osoba.

ODLUKA VIJEĆA 2002/187/PUP od 28. veljače 2002. kojom se osniva Eurojust s ciljem jačanja borbe protiv teških kaznenih djela koja je izmijenjena Odlukom Vijeća 2003/659/PUP i posljednji put Odlukom Vijeća 2009/426/PUP od 26. prosinca 2008. o jačanju Eurojusta.

OKVIRNA ODLUKA VIJEĆA 2009/829/PUP od 23. listopada 2009. o primjeni načela uzajamnog priznavanja odluka o mjerama nadzora među državama članicama Europske unije kao alternative privremenom pritvoru.

DIREKTIVA 2012/13/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 22. svibnja 2012. o pravu na informaciju u kaznenom postupku.