VELIKI KOMENTAR ZAKONA O RADU


Veliki komentar Zakona o radu predstavlja najnoviji, iscrpan, kompetentan, pregledan komentar s poveznicama kako unutar članaka Zakona tako i sa svim lex specialis (npr Zakon o zaštiti na radu), pravilnicima i ostalim propisima koji uređuju područje radnog prava, sve zorno prikazano upućujućom, recentnom i važećom sudskom praksom uključujući i recentnu EU legislativu, obveznu za sudske postupke u RH. Prikazano preko 2500 NOVIH konačnih i precedentnih presuda visokih sudova, Europskog suda, ESLJP te preko 800 novih i referentnih mišljenja upravnih tijela i ministarstava, inspektorata vezanih za područje radnog prava, socijalnih prava, mirovinskog sustava. Sve meritorno, recentno i precedentno za radnopravno područje. Zbog svog koncepta dubinskog komentara knjiga pokriva cijelo područje radnog prava u RH.
1. KOMENTAR ZAKONA O RADU - KNJIGA PRVA
Glava I do Glava II. (čl. 1. – čl. 111.) - 1042 stranica, veliki komentar sa sudskom praksom, preko 1500 presuda, poveznice unutar zakona i s drugim zakonima i pravnim aktima, EU legislativa, elaborirano, PRILOZI

VELIKI KOMENTAR ZAKONA O RADU KNJIGA DRUGA


2. KOMENTAR ZAKONA O RADU - KNJIGA DRUGA, Glava II. do Glava IX. (čl. 112. – čl. 235.) - 880 stranica, veliki komentar sa sudskom praksom, preko 800 presuda, poveznice unutar zakona i s drugim zakonima i pravnim aktima, EU legislativa,Prilozi: Prijelazne i završne odredbe iz Zakona o izmjenama Zakona o radu (Narodne novine, broj 127/17), Prijelazne i završne odredbe iz Zakona o izmjenama Zakona o radu (Narodne novine, broj 98/19) Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o radu, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Zagreb, kolovoz 2017., Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o radu, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Zagreb, kolovoz 2019. DODATAK Prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur: SNAGA I RANG PROPISA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA I PRAVNE STEČEVINE EU I VE - OSNOVA NACIONALNOG RADNOG ZAKONODAVSTVA / Prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur KONVENCIJA MORa br. 144(1976) O TRIPARTITNIM KONZULTACIJAMA (MEĐUNARODNI RADNI STANDARDI) I SOCIJALNI DIJALOG U REPUBLICI HRVATSKOJ

Komplet sadrži dvije knjige, ukupno 1922 stranice, recentna, meritorna i referentna sudska praksa, mišljenja upravnih tijela, praksa sudova EU-a i predstavlja nakladničku i autorsku jedinstvenu cjelinu.