Iz sadržaja izdvajamo:


KRIMINALNOPOLITIČKA I USTAVNOPRAVNA SVRHA USTANOVE BENEFICIUM COHAESIONIS / POVIJESNI RAZVOJ USTANOVE BENEFICIUM COHAESIONIS OD 1875. GODINE NAOVAMO/TEORETSKA RAZMATRANJA USTANOVE BENEFICIUM COHAESIONIS S OBZIROM NA VRSTE PRAVNOG LIJEKA DE LEGE LATA/OPĆENITA RAZMATRANJA O PRIMJENI USTANOVE BENEFICIUM COHAESIONIS PRIGODOM ODLUČIVANJA O ŽALBI PROTIV PRESUDE / Neka sporna pitanja u primjeni ustanove beneficium cohaesionis/Neke specifičnosti ustanove beneficium cohaesionis s obzirom na osnovu pobijanja prvostupanjske presude/Ustanova beneficium cohaesionis povodom žalbe zbog apsolutno bitnih povreda odredaba kaznenog postupka/ Ustanova beneficium cohaesionis povodom žalbe zbog relativno bitnih povreda odredaba kaznenog postupka/ Ustanova beneficium cohaesionis povodom žalbe zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja/Ustanova beneficium cohaesionis povodom žalbe zbog povreda kaznenog zakona/Ustanova beneficium cohaesionis povodom žalbe zbog odluke o kazni i kaznenopravnim sankcijama uopće/USTANOVA BENEFICIUM COHAESIONIS POVODOM ŽALBI NA PRESUDU DRUGOSTUPANJSKOG SUDA/NEKE SPECIFIČNOSTI U PRIMJENI USTANOVE BENEFICIUM COHAESIONIS S OBZIROM NA PREDMET POBIJANJA/Primjena ustanove beneficium cohaesionis prigodom odlučivanja o žalbi zbog odluke o troškovima postupka/Primjena ustanove beneficium cohaesionis prigodom odlučivanja o žalbi zbog odluke o imovinskopravnom zahtjevu/BENEFICIUM COHAESIONIS KOD OBNOVE KAZNENOG POSTUPKA/BENEFICIUM COHAESIONIS PRIGODOM ODLUČIVANJA O ZAHTJEVU ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI I O ZAHTJEVU ZA IZVANREDNO PREISPITIVANJE PRAVOMOĆNE PRESUDE/PRIMJENA USTANOVE BENEFICIUM COHAESIONIS U POSTUPKU PRIGOVORA PROTIV OPTUŽNICE/PRIMJENA USTANOVE BENEFICIUM COHAESIONIS U POSTUPKU POVODOM ŽALBE PROTIV RJEŠENJA/Zajedničke značajke neovisno o osnovi pobijanja/ Neke specifičnosti s obzirom na osnovu pobijanja/NEKI PROBLEMI U PRIMJENI USTANOVE BENEFICIUM COHAESIONIS U POSEBNIM POSTUPCIMA/ZAKLJUČNA RAZMATRANJA O PRIMJENI USTANOVE BENEFICIUM COHAESIONIS U KAZNENOM POSTUPKU/KOMPARATIVNI PRIKAZ USTANOVE BENEFICIUM COHAESIONIS…/ KOMPARATIVNI PRIKAZ USTANOVE BENEFICIUM COHAESIONIS NA PODRUČJU NEKIH DRŽAVA NASTALIH RASPADOM EX JUGOSLAVIJE/…KOMPARATIVNI PRIKAZ USTANOVE BENEFICIUM COHAESIONIS U AUSTRIJI, NJEMAČKOJ, FRANCUSKOJ, ITALIJI, ŠVICARSKOJ I LIHTENŠTAJNU…ISTRAŽIVANJE SUDSKE PRAKSE VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE U PRIMJENI USTANOVE B. COHAESIONS/ NEKE POSEBNOSTI U PRIMJENI USTANOVE BENEFICIUM COHAESIONIS PO VRSTAMA PRAVNOG LIJEKA/Beneficium cohaesionis pri odlučivanju o žalbama protiv prvostupanjske presude/ Beneficium cohaesionis zbog apsolutno bitnih povreda odredaba kaznenog postupka/Beneficium cohaesionis zbog relativno bitnih povreda odredaba kaznenog postupka/Beneficium cohaesionis zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja/Beneficium cohaesionis zbog povrede kaznenog zakona/ Primjena ustanove beneficium cohaesionis pri odlučivanju o žalbi zbog odluke o kazni, o kaznenopravnim sankcijama uopće/Primjena ustanove beneficium cohaesionis pri odlučivanju o žalbi zbog odluke o oduzimanju imovinske koristi/Primjena ustanove beneficium cohaesionis pri odlučivanju o žalbi zbog odluke o troškovima kaznenog postupka/Primjena ustanove beneficium cohaesionis pri odlučivanju o žalbi zbog odluke o imovinskopravnom zahtjevu/ Zaključno o primjeni ustanove beneficium cohaesionis u drugostupanjskom žalbenom postupku u odlučivanju o žalbama protiv presude/Beneficium cohaesionis prigodom odlučivanja o žalbi protiv drugostupanjske presude/Primjena ustanove beneficium cohaesionis prigodom odlučivanja o žalbama protiv rješenja/ Kod rješenja o određivanju pritvora /Kod rješenja o ostalim pitanjima/RezultatI istraživanja primjene ustanove beneficium cohaesionis u postupcima po izvanrednim pravnim lijekovima/Obnova postupka/Zahtjev za zaštitu zakonitosti i zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude/ Beneficium cohaesionis u postupku po prigovoru protiv optužnice…BENEFICIUM COHAESIONIS PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA TE PRED USTAVNIM SUDOM REPUBLIKE HRVATSKE….