ANA GARAČIĆ
PRAVNA SHVAĆANJA U KAZNENOM PRAVU
1956. – 2014. SA SUDSKOM PRAKSOM
(zaključno s 26. rujnom 2014.)


Vrhunska stručna knjiga eminentne autorice, Predsjednice Kaznenog odjela VSRH-a i neprijepornog autoriteta kaznenog prava koja se permanentno dokazuje u sudačkoj praksi i edukaciji pravosudnih kadrova te vrsnim autorskim radovima na koje se s pouzdanjem oslanjaju i referiraju praktičari - suci, odvjetništvo i cjelokupna pravna stručna javnost.

Autorica u knjizi donosi preko 500 pravnih shvaćanja, načelnih stavova ili zaključaka donesenih na sjednicama sudaca kroz razdoblje od 1956. do danas, zaključno s 26. rujnom 2014., sve POTKRIJEPLJENO STRUČNIM ODABIROM RELEVANTNE SUDSKE PRAKSE (preko 500 sudskih odluka Visokih sudova). Iznad svakog tumačenja autorica donosi temu na koju se tumačenje referira

Knjiga obrađuje PRAVNA SHVAĆANJA KOJIMA SU OBUHVAĆENI:

● Kazneni zakon
● Zakon o kaznenom postupku
● Zakon o sudovima za mladež
● Zakon o štampi i drugim vidovima informacija
● Zakon o pretvorbi društvenih poduzeća
● Zakon o amnestiji
● Zakon o oprostu od krivičnog progona i postupaka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske, Zakon o općem oprostu
● Zakon o izvršavanju kazne zatvora
● Zakon o prekršajima
● Prekršajni zakon
● Sudski poslovnik
● Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
●Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU

U sklopu izdanja autorica donosi i VJERODOSTOJNA TUMAČENJA:


● Odluke Hrvatskog sabora o vjerodostojnom tumačenju zakona
● Odluke Vlade o vjerodostojnom tumačenju
● Vjerodostojno tumačenje Upravnog odbora Fonda za naknadu oduzete imovine

kao i referentne ODLUKE Ustavnog suda Republike Hrvatske.

…Iz predgovora:

Pravna shvaćanja su u pojedinim slučajevima bila donesena radi toga što je često dolazilo do brojnih novela zakona, materijalnih ili procesnih, a ponekad su norme ostale neizmijenjene, a mijenjalo se samo njihovo poimanje u praksi sudova kroz vrijeme pravnoga življenja i primjene, što je onda iziskivalo donošenje pravnih shvaćanja, kojima se ujednačavala sudska praksa.
…..

Iznad teksta pravnih shvaćanja u zagradama su navedene kratke autoričine opaske, koje nisu dio pravnih shvaćanja, nego ukratko upućuju o čemu se u pojedinom pravnom shvaćanju, stavu ili zaključku govori.

Knjiga se sastoji od uvodnoga dijela i oko 500 pravnih shvaćanja, načelnih stavova ili zaključaka donesenih na zajedničkim sjednicama sudaca, sjednicama kaznenih odjela ili na savjetovanjima sudaca kroz razdoblje od 1956. do 2014. godine. Osim toga, sadrži Odluke Hrvatskog sabora, Vlade Republike Hrvatske i Upravnog odbora Fonda za naknadu oduzete imovine o vjerodostojnom tumačenju zakona uz relevantnu sudsku praksu…

Jedinstveno stručno izdanje bez kojega je nezamisliv kvalitetan rad struke, pogotovo danas kada znamo da je donošenje pravnih shvaćanja i dužnost njihove primjene u pravosudnom sustavu predviđeno u Zakonu o sudovima.