Opseg knjige od 1050 stranica svjedoči o tome koliko je duboko, precizno i obuhvatno autor napravio ovaj novi komentar novog Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Knjiga se sastoji od tri dijela. Prvi dio sadrži komentar svakog članka i stavka zakona s pripadajućom referentnom i pravomoćnom sudskom praksom uključujući praksu sudova RH i europskih sudova, povezane i komentirane direktive i uredbe koje uređuju područje prometnog prava. Drugi dio sadrži detaljan prikaz kaznenih djela koja se vezuju uz specifično područje prometa, te Treći dio koji donosi dodatke –lepezu tema važnih za prometno pravo. Komentar Zakona je popraćen detaljnim kazalom u kojem se preko pojmova povezuje zakonske članke što je iznimno važno jer se neki pojmovi to jest neki sadržaji često nalaze u nekoliko različitih članaka i stavaka unutar zakona
Novi Zakon dugo je pripreman i njegov je komentar s obzirom na izmjene i dopune prethodnog zakona te s obzirom na europsku legislativu potreban dapače nužan pravni savjetnik svima a poglavito onima koji se u svome poslu susreću s područjem koje Zakon regulira.

Iz recenzija:… Autor, do kraja emancipirajući činjenicu da je Republika Hrvatska član obitelji država Europe, pri analizi pojedinih odredaba, kada za to postoji potreba, vrlo jasno i eksplicite ukazuje na način rješavanja ovih problema prema normama prava Europske unije i način kako na pojedina sporna pitanja gledaju europska sudišta. ……stavovi autora ..su usidreni na čvrstim znanstvenim temeljima pa pravo zadovoljstvo upućenom čitatelju predstavlja elaboracija kauzalnog neksusa i niza teorija s tim u svezi. Ne bez određene doze bojazni, može se postaviti pitanje je li autor jedan od posljednjih koji ovako ozbiljno doživljava kaznenopravnu znanost i dogmatiku.