Vrhunska stručna literatura eminentne autorice Ane Garačić, Predsjednice Kaznenog odjela VSRH neprijepornog kaznenopravnog autoriteta, praktičarke i teoretičarke kaznenog procesnog prava

Knjiga pomno i analitički obrađuje područje PRAVNIH LIJEKOVA (redovitih / izvanrednih), donosi iscrpan komentar svakog članka, stavka i točke uz vrhunski prikaz pomno analizirane i po sadržaju sortirane velike arhive ključne sudske prakse Vrhovnog suda RH kao i Županijskih sudova te drugih sudišta dajući prikaze obrazloženja neophodnih za ispravno tumačenje zakonskih odredbi.

U privitku izdanja autorica donosi autorski pročišćeni tekst zakona namijenjen praktičarima u kojem posebno ističe izmjene koje su nastale implementacijom ZID ZKP-a NN 145/13.