Naše reference:

 • Sabor Republike Hrvatske
 • Ured Predsjednika Republike Hrvatske
 • HAZU
 • Ustavni sud
 • Vrhovni sud Republike Hrvatske
 • Županijski sud u Zagrebu
 • Županijski sud u Rijeci
 • Županijski sud u Zadru
 • Županijski sud u Splitu
 • Županijski sud u Puli
 • Županijski sud u Osijeku
 • Županijski sud u Šibeniku
 • Općinski kazneni sud u Zagrebu
 • Općinski sudovi
 • Prekršajni sudovi
 • Visoki prekršajni sud
 • Visoki trgovački sud
 • Udruge sudaca (članovi)
 • Udruga korporativnih pravnika
 • DORH
 • USKOK
 • Članovi Hrvatske udruge kaznenopravnih znanost
 • Hrvatska odvjetnička komora (odvjetnici i odvjetnički uredi)
  vještaci
  revizori
 • Pravni fakulteti (Split, Zagreb, Rijeka, Osijek)
 • Prometni fakultet u Zagrebu
 • Visoka učilišta u RH
 • stručne službe referentnih tijela, ministarstava /uprave,
 • Rektorat Sveučilišta u Zagrebu
 • Rektorat Sveučilišta u Splitu
 • Specijalne bolnice
 • Croatia osiguranje
 • HEP
 • JANAF
 • INA
 • ACI
 • Belje
 • Jadranski galenski laboratorij
 • Hrvatske autoceste
 • Županijske ceste
 • Grad Zagreb
 • Centri socijalne skrbi
 • Grad Split
 • stručne knjižnice i gradske knjižnice
 • sindikati, udruge za zaštitu ljudskih prava…


  Reference u EU i inozemstvu:

 • Pravosudna knjižnica Vrhovnog suda Slovenije - Ljubljana
 • Viši sud Podgorica
 • Vrhovni sud Crne Gore
 • Apelacioni sud Crne Gore
 • Sud Bosne i Hercegovine Sarajevo
 • Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine
 • Apelacioni sud Distrikt Brčko
 • Pravni Fakultet – Beograd
 • Institut za kriminološka I sociološka istraživanja, Beograd
 • Filozofski fakultet -  Mostar
 • Filozofski fakultet – Sarajevo
 • VIPOX, Sarajevo
 • Globus osiguranje a.d.o., Beograd
 • Uniqa osiguranje Sarajevo

 

Suvremeno poduzetništvo mora poznavati zakonske okvire u kojima ostavaruje svoja prava i svoje obveze vezane uz zakonodavstvo koje uređuje tržište. Marketing, reklame, korištenje interneta kao i brojni drugi suvremeni oblici pristupa tržištu obrađeni su u ovom vrhunskom izdanju. Znakovi kvalitete kao i znakovi podrijetla važan su temelj razvoja, a poznavanje regulative garancija ostvarivanja rezultata I materijalna sigurnost poslovanja. Evidentno je kako suvremeni marketing ne može polučiti očekivane izvrsne rezultate, ukoliko izostane poznavanje pravne regulacije, posebice u području trgovačkog i trgovinskog prava čije poznavanje je za brojne subjekte, posebice poduzetnike, od prvorazrednog strateškog, poslovnog i pravnog značenja. Stoga ovo izdanje prvenstveno upućeno gospodarstvu ipoduzetništvu, menadžmentu i pravnim službama kao i onim službama koje dotiču ovu tematiku svojim djelovanjem (zastupnici u području prava intelektualnog vlasništva, suci, odvjetnici, menadžeri, poduzetnici, proizvođači , izvoznici…).
U privitku se nalaze zakoni i pravilnici koji čine pravni okvir i koji su komentirani i spominju se u tekstu

 • Zakon o patentu /Pravilnik o patentu
 • Zakon o žigu / Pravilnik o žigu
 • Zakon o industrijskom dizajnu / Pravilnik o industrijskom dizajnu
 • Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga
 • Pravilnik o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga
 • Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda
 • Pravilnik o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda
 • Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva
 • Pravilnik o stručnim ispitima za ovlaštene zastupnike u području prava industrijskog vlasništva
 • Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva
 • Uredba o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga državnog zavoda za intelektualno vlasništvo
 • Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima
 • Pravilnik o stručnim mjerilima i postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i o naknadama za rad vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog prava i srodnih prava
 • Pravilnik o visini naknade za rad vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog prava i srodnih prava

O AUTORU:

Dragan Zlatović rođen je u Šibeniku 1962.godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1985. godine. Radio je kao šef pravne službe Tvornice elektroda i ferolegura u Šibeniku (1985.-1995.), odnosno šef odjela za imovinskopravne poslove u Gradskoj upravi Grada Šibenika (1995.-1997.) Bio je ravnatelj Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku i Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku (1997.-2010.). Od 2010. godine viši je predavač, a od 2017. profesor visoke škole na Veleučilištu u Šibeniku iz kolegija Trgovačko pravo, Upravljanje trgovačkim društvima, Intelektualno vlasništvo i informacijska sigurnost, Osnove radnog, socijalnog i službeničkog prava i Radno pravo. Doktorsku disertaciju o sudskoj zaštiti prava industrijskog vlasništva od nelojalne konkurencije obranio je 2014. godine. Naslovni je docent za područje prava intelektualnog vlasništva na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku. Intenzivno se bavi znanstvenim i stručnim radom, poglavito pravom intelektualnog vlasništva, trgovačkim, radnim i kazališnim pravom, pa je iz tih područja objavio 14 knjiga i više od pedeset znanstvenih radova. Arbitar je Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, te član više strukovnih udruga (Hrvatsko društvo za autorsko pravo - ALAI, Hrvatska arbitražna udruga i Udruga stručnjaka za licenciranje - LESI). Bio je član radne skupine pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske za izradu nacrta prijedloga Zakona o kazalištima (2005.-2006.), odnosno Odbora Hrvatskog sabora za dodjelu nagrade za promicanje dječjih prava (2011.-2013.). Vanjski je suradnik Sveučilišnog studijskog centra za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu na Diplomskom sveučilišnom studiju forenzike u sklopu kolegija Nove tehnologije, intelektualno vlasništvo i informacijska sigurnost, kao i Visoke škole za sportski i turistički menadžment Aspira u Splitu za kolegij Osnove prava s trgovačkim pravom Pročelnik je Upravnog odjela Veleučilišta u Šibeniku. Glavni je urednik Zbornika radova Veleučilišta u Šibeniku. Počasni je član Hrvatskog centra UNIMA. Član je Družbe „Braća Hrvatskog Zmaja“.