OSIGURANJE I ŠTETE U SUDSKOJ PRAKSI


Iznimno kvalitetno, jedinstveno izdanje, sustavno povezuje dvije komplementarne materije kao što su osiguranje i naknada štete kroz analizu i prikaz sudske prakse RH i EU

Prva knjiga ima 1216 stranica i prikazano preko 3000 primjera iz sudske prakse iz područja osiguranja i šteta uključujući materijalne i nematerijalne, imovinske i neimovinske štete. Pokriveno je područje automobilskih šteta, šteta na radu i od rada, rente, šteta na imovini, šteta vezanih za povrede osobnosti – ukratko -široko i kvalitetno zahvaćeni su svi oblici odgovornosti za štetu i svi oblici štete.

Druga knjiga na 1112 stranica donosi koneksnu sudsku praksu i posebno važno europsku regulativu i praksu uz odgovarajuću analizu. Prikazana je VI. Direktiva koja se odnosi na osiguranje od automobilske odgovornosti kao i prijedlozi njezine izmjene, te konačno nova, VII. Direktiva. Dodatak knjige je pročišćeni tekst Zakona o sigurnosti prometa na cestama.