Iz sadržaja


UVOD/2. ZAKON O RADU I DRUGI POSEBNI ZAKONI / 3. PROVEDBENI PROPISI I OVLASTI MINISTRA PO ZAKONU O RADU / 4. PRAVILNICI KOJE KAO PROVEDBENE PROPISE NE DONOSI SAMOSTALNO MINISTAR NADLEŽAN ZA RAD / 4.1. Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN br. 62/10) / 4.2. Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati (NN br. 62/10) / 4.3. Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN br. 70/10) / 4.4. Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad (NN br. 74/10) /4.5. Pravilnik o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim brodovima (NN br. 82/10) / 4.5.1. Uvod / 4.5.2. Radno vrijeme / 4.5.3. Odmori i dopusti / 4.5.4. / Obavješćivanje radnika / 4.5.5. Inspekcijski nadzor/ 5. PRAVILNICI KOJE SAMOSTALNO DONOSI MINISTAR NADLEŽAN ZA RAD / 5.1. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN br. 66/10) / 5.1.1. Podaci o radnicima / 5.1.2. Podaci o radnom vremenu / 5.2. Pravilnik o djelatnostima koje se smatraju industrijom (NN br. 67/10) / 5.3. Pravilnik o načinu objave Pravilnika o radu (NN br. 67/10) / 5.4. Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima (NN br. 70/10) / 5.4.1. Uvod / 5.4.2. Registracija ugovora o radu pomoraca i ribara / 5.4.3. Zaključak o Pravilniku o registraciji ugovora / 5.5. Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora (NN br. 70/10) / 5.6. Pravilnik o postupku i načinu vođenja evidencija kolektivnih ugovora (NN br. 70/10) / 5.7. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN br. 81/10) / 5.8. Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća (NN br. 81/10) / 5.8.2. Pravna osnova (viza) za donošenje Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća / 5.9. Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima / (NN br. 122/10) / 5.9.2. Mirenje i arbitraža / 5.9.3. Lista miritelja / 5.9.4. Postupak mirenja i izbor miritelja / 5.9.5. Troškovi postupka mirenja / 5.9.6. Organizacijski, stručni i administrativni poslovi / 5.10. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN br. 37/11) / 5.11. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima (NN br. 37/1 / PRILOZI / I. Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN br. 62/10) / II. Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati (NN br. 62/10) / III. Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti / (NN br. 70/10) / IV. Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad (NN br. 74/10) / V. Pravilnik o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima (NN br. 82/10) / VI. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN br. 66/10) / VII. Pravilnik o djelatnostima koje se smatraju industrijom (NN br. 67/10) / VIII. Pravilnik o načinu objave Pravilnika o radu (NN br. 67/10) / IX. Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima (NN br. 70/10) / X. Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora (NN br. 70/10) / XI. Pravilnik o postupku dostave i načinu vođenja evidencija kolektivnih ugovora (NN br. 70/10) / XII. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN br. 81/10) / XIII. Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća (NN br. 81/10) / XIV. Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima (NN br. 122/10) / XV. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN br. 37/11) / XVI. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima (NN br. 37/11) / 6. LITERATURA