<

Iz Predgovora:

… Sam pojam neprofitnih organizacija nije pravno eksplicitno određen u hrvatskoj legislativi. U doktrini se pod pojmom neprofitnih organizacija podrazumijevaju sve one organizacije čiji primarni cilj nije ostvarenje dobiti, već pružanje dobrobiti društvu u cjelini.
Misija samih neprofitnih organizacija je dakle služenje i boljitak društva u područjima gdje država i tržište nisu u mogućnosti zadovoljiti njihove potrebe.
Neprofitne organizacije neizostavni su čimbenik participativne demokracije, koja doprinosi kvaliteti i provođenju utvrđene javne politike, uz aktivan angažman građana i njihovih udruženja kao značajnih (kolektivnih) aktera.

Temeljni oblici neprofitnih organizacija u RH su udruge i zaklade, dok ustanove predstavljaju osnovne pravne subjekte za trajno obavljanje djelatnosti bez primarne svrhe stjecanja dobiti.

Osim definiranja i pojašnjenja vrsta neprofitnih organizacija, kod neprofitnih organizacija su iznimno bitni pravni aspekti i specifičnosti vezane uz njihovo djelovanje odnosno poslovanje.

Stoga je ovo izdanje upravo usmjereno u pravcu analiziranja pravnog statusa, upravljanja i djelovanja neprofitnih organizacija i to u širem smislu, što uključuje, uz već spomenute organizacije i vjerske zajednice, političke stranke, udruge radnika i poslodavaca, staleška udruženja i sl.


U knjizi autor daje prikaz pravnog okvira djelovanja udruga i zaklada u Republici Hrvatskoj te različitih tipova neformalnih i posebnih udruženja…