Prvo izdanje iz siječnja 2014. godine kompletno je rasprodano, njime se služe županijski i općinski sudovi, odvjetnici, USKOK, DORH


Knjiga na preko 1200 stranica donosi opsežan prikaz reformiranog Zakona o kaznenom postupku, analizu i opsežan komentar svakog članka, poveznice s drugim referentnim zakonima, uz pregled/citate i izvatke iz ključne sudske prakse domicilnih i europskih sudova (VSRH, ESLJP, ESP, USRH)


Drugo izdanje je dopunjeno recentnom sudskom praksom iz 2014. godine

 

IZ RECENZIJA ISTIČEMO:


“… autor, polazeći s pozicije osobe s respektabilnim teorijskim znanjem koje je imalo praktičnu provjeru u stotinama kaznenih postupaka u kojima je mr. sc. Šime Pavlović sudjelovao, bilo na poziciji tužitelja, branitelja ili suca, prati slijed propisan u zakonu od trenutka podnošenja kaznene prijave, odluke o njoj, provođenja radnji u istrazi ili istraživanju, preko podizanja optužnice, njenog potvrđivanja i vođenja rasprave te donošenja presude do prava na podnošenje pravnog lijeka, kako redovitog tako i izvanrednog, analizira svaku pojedinu zakonsku normu, pazeći da niti u jednom trenutku njegova analiza I kritički osvrt ne odstupe od načela kaznenog postupka koja je detaljno analizirao u prvih stotinjak stranica knjige.

Upravo takvim pristupom u obradi ove materije stvoren je dragocjen priručnik u radu svakom tužitelju, branitelju ili sucu, kako bi uz poštivanje temeljnih načela ostvarili svrhu vođenja kaznenog postupka protiv pojedine osobe, a da se pri tome ni na koji način ne dovedu u pitanje prava koja obrana uživa u kaznenom postupku…”


Damir Kos, mag. iur.-, sudac Vrhovnog suda RH


“… Posebno treba istaknuti veliki autorov angažman na onom dijelu zakona koji se odnosi na Pravnu pomoć (Glava XIII. – posebno čl. 190.) i njegovo ažurno praćenje najnovijih sudskih odluka koje se odnose na primjenu Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (Nar. nov., br. 91/10, 81/13 i 124/13).


Aktualnost ove problematike (provedbe europskog uhidbenog naloga) samo je dokaz u kojoj je mjeri knjiga mr. sc. Šime Pavlovića potrebna stručnoj i znanstvenoj javnosti. Širina obuhvata ove materije pruža odgovore na otvorena pitanja…


… S obzirom na izloženu materiju, a posebno iznesenu sadržajno bogatu sudsku praksu najviših sudova (kako međunarodnih tako I domicilnih), smatram da se radi o vrlo značajnom djelu koje će olakšati rad svima onima koji se bave kaznenopravnom problematikom u najširem smislu riječi…


Mr. sc. Marijan Svedrović, sudac Vrhovnog suda RH