Naše reference:

 • Sabor Republike Hrvatske
 • Ured Predsjednika Republike Hrvatske
 • HAZU
 • Ustavni sud
 • Vrhovni sud Republike Hrvatske
 • Županijski sud u Zagrebu
 • Županijski sud u Rijeci
 • Županijski sud u Zadru
 • Županijski sud u Splitu
 • Županijski sud u Puli
 • Županijski sud u Osijeku
 • Županijski sud u Šibeniku
 • Općinski kazneni sud u Zagrebu
 • Općinski sudovi
 • Prekršajni sudovi
 • Visoki prekršajni sud
 • Visoki trgovački sud
 • Udruge sudaca (članovi)
 • Udruga korporativnih pravnika
 • DORH
 • USKOK
 • Članovi Hrvatske udruge kaznenopravnih znanost
 • Hrvatska odvjetnička komora (odvjetnici i odvjetnički uredi)
  vještaci
  revizori
 • Pravni fakulteti (Split, Zagreb, Rijeka, Osijek)
 • Prometni fakultet u Zagrebu
 • Visoka učilišta u RH
 • stručne službe referentnih tijela, ministarstava /uprave,
 • Rektorat Sveučilišta u Zagrebu
 • Rektorat Sveučilišta u Splitu
 • Specijalne bolnice
 • Croatia osiguranje
 • HEP
 • JANAF
 • INA
 • ACI
 • Belje
 • Jadranski galenski laboratorij
 • Hrvatske autoceste
 • Županijske ceste
 • Grad Zagreb
 • Centri socijalne skrbi
 • Grad Split
 • stručne knjižnice i gradske knjižnice
 • sindikati, udruge za zaštitu ljudskih prava…


  Reference u EU i inozemstvu:

 • Pravosudna knjižnica Vrhovnog suda Slovenije - Ljubljana
 • Viši sud Podgorica
 • Vrhovni sud Crne Gore
 • Apelacioni sud Crne Gore
 • Sud Bosne i Hercegovine Sarajevo
 • Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine
 • Apelacioni sud Distrikt Brčko
 • Pravni Fakultet – Beograd
 • Institut za kriminološka I sociološka istraživanja, Beograd
 • Filozofski fakultet -  Mostar
 • Filozofski fakultet – Sarajevo
 • VIPOX, Sarajevo
 • Globus osiguranje a.d.o., Beograd
 • Uniqa osiguranje Sarajevo

 

Prvo izdanje iz siječnja 2014. godine kompletno je rasprodano, njime se služe županijski i općinski sudovi, odvjetnici, USKOK, DORH


Knjiga na preko 1200 stranica donosi opsežan prikaz reformiranog Zakona o kaznenom postupku, analizu i opsežan komentar svakog članka, poveznice s drugim referentnim zakonima, uz pregled/citate i izvatke iz ključne sudske prakse domicilnih i europskih sudova (VSRH, ESLJP, ESP, USRH)


Drugo izdanje je dopunjeno recentnom sudskom praksom iz 2014. godine

 

IZ RECENZIJA ISTIČEMO:


“… autor, polazeći s pozicije osobe s respektabilnim teorijskim znanjem koje je imalo praktičnu provjeru u stotinama kaznenih postupaka u kojima je mr. sc. Šime Pavlović sudjelovao, bilo na poziciji tužitelja, branitelja ili suca, prati slijed propisan u zakonu od trenutka podnošenja kaznene prijave, odluke o njoj, provođenja radnji u istrazi ili istraživanju, preko podizanja optužnice, njenog potvrđivanja i vođenja rasprave te donošenja presude do prava na podnošenje pravnog lijeka, kako redovitog tako i izvanrednog, analizira svaku pojedinu zakonsku normu, pazeći da niti u jednom trenutku njegova analiza I kritički osvrt ne odstupe od načela kaznenog postupka koja je detaljno analizirao u prvih stotinjak stranica knjige.

Upravo takvim pristupom u obradi ove materije stvoren je dragocjen priručnik u radu svakom tužitelju, branitelju ili sucu, kako bi uz poštivanje temeljnih načela ostvarili svrhu vođenja kaznenog postupka protiv pojedine osobe, a da se pri tome ni na koji način ne dovedu u pitanje prava koja obrana uživa u kaznenom postupku…”


Damir Kos, mag. iur.-, sudac Vrhovnog suda RH


“… Posebno treba istaknuti veliki autorov angažman na onom dijelu zakona koji se odnosi na Pravnu pomoć (Glava XIII. – posebno čl. 190.) i njegovo ažurno praćenje najnovijih sudskih odluka koje se odnose na primjenu Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (Nar. nov., br. 91/10, 81/13 i 124/13).


Aktualnost ove problematike (provedbe europskog uhidbenog naloga) samo je dokaz u kojoj je mjeri knjiga mr. sc. Šime Pavlovića potrebna stručnoj i znanstvenoj javnosti. Širina obuhvata ove materije pruža odgovore na otvorena pitanja…


… S obzirom na izloženu materiju, a posebno iznesenu sadržajno bogatu sudsku praksu najviših sudova (kako međunarodnih tako I domicilnih), smatram da se radi o vrlo značajnom djelu koje će olakšati rad svima onima koji se bave kaznenopravnom problematikom u najširem smislu riječi…


Mr. sc. Marijan Svedrović, sudac Vrhovnog suda RH