Naše reference:

 • Sabor Republike Hrvatske
 • Ured Predsjednika Republike Hrvatske
 • HAZU
 • Ustavni sud
 • Vrhovni sud Republike Hrvatske
 • Županijski sud u Zagrebu
 • Županijski sud u Rijeci
 • Županijski sud u Zadru
 • Županijski sud u Splitu
 • Županijski sud u Puli
 • Županijski sud u Osijeku
 • Županijski sud u Šibeniku
 • Općinski kazneni sud u Zagrebu
 • Općinski sudovi
 • Prekršajni sudovi
 • Visoki prekršajni sud
 • Visoki trgovački sud
 • Udruge sudaca (članovi)
 • Udruga korporativnih pravnika
 • DORH
 • USKOK
 • Članovi Hrvatske udruge kaznenopravnih znanost
 • Hrvatska odvjetnička komora (odvjetnici i odvjetnički uredi)
  vještaci
  revizori
 • Pravni fakulteti (Split, Zagreb, Rijeka, Osijek)
 • Prometni fakultet u Zagrebu
 • Visoka učilišta u RH
 • stručne službe referentnih tijela, ministarstava /uprave,
 • Rektorat Sveučilišta u Zagrebu
 • Rektorat Sveučilišta u Splitu
 • Specijalne bolnice
 • Croatia osiguranje
 • HEP
 • JANAF
 • INA
 • ACI
 • Belje
 • Jadranski galenski laboratorij
 • Hrvatske autoceste
 • Županijske ceste
 • Grad Zagreb
 • Centri socijalne skrbi
 • Grad Split
 • stručne knjižnice i gradske knjižnice
 • sindikati, udruge za zaštitu ljudskih prava…


  Reference u EU i inozemstvu:

 • Pravosudna knjižnica Vrhovnog suda Slovenije - Ljubljana
 • Viši sud Podgorica
 • Vrhovni sud Crne Gore
 • Apelacioni sud Crne Gore
 • Sud Bosne i Hercegovine Sarajevo
 • Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine
 • Apelacioni sud Distrikt Brčko
 • Pravni Fakultet – Beograd
 • Institut za kriminološka I sociološka istraživanja, Beograd
 • Filozofski fakultet -  Mostar
 • Filozofski fakultet – Sarajevo
 • VIPOX, Sarajevo
 • Globus osiguranje a.d.o., Beograd
 • Uniqa osiguranje Sarajevo

 

Iz sadržaja


UVOD/2. ZAKON O RADU I DRUGI POSEBNI ZAKONI / 3. PROVEDBENI PROPISI I OVLASTI MINISTRA PO ZAKONU O RADU / 4. PRAVILNICI KOJE KAO PROVEDBENE PROPISE NE DONOSI SAMOSTALNO MINISTAR NADLEŽAN ZA RAD / 4.1. Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN br. 62/10) / 4.2. Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati (NN br. 62/10) / 4.3. Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN br. 70/10) / 4.4. Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad (NN br. 74/10) /4.5. Pravilnik o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim brodovima (NN br. 82/10) / 4.5.1. Uvod / 4.5.2. Radno vrijeme / 4.5.3. Odmori i dopusti / 4.5.4. / Obavješćivanje radnika / 4.5.5. Inspekcijski nadzor/ 5. PRAVILNICI KOJE SAMOSTALNO DONOSI MINISTAR NADLEŽAN ZA RAD / 5.1. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN br. 66/10) / 5.1.1. Podaci o radnicima / 5.1.2. Podaci o radnom vremenu / 5.2. Pravilnik o djelatnostima koje se smatraju industrijom (NN br. 67/10) / 5.3. Pravilnik o načinu objave Pravilnika o radu (NN br. 67/10) / 5.4. Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima (NN br. 70/10) / 5.4.1. Uvod / 5.4.2. Registracija ugovora o radu pomoraca i ribara / 5.4.3. Zaključak o Pravilniku o registraciji ugovora / 5.5. Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora (NN br. 70/10) / 5.6. Pravilnik o postupku i načinu vođenja evidencija kolektivnih ugovora (NN br. 70/10) / 5.7. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN br. 81/10) / 5.8. Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća (NN br. 81/10) / 5.8.2. Pravna osnova (viza) za donošenje Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća / 5.9. Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima / (NN br. 122/10) / 5.9.2. Mirenje i arbitraža / 5.9.3. Lista miritelja / 5.9.4. Postupak mirenja i izbor miritelja / 5.9.5. Troškovi postupka mirenja / 5.9.6. Organizacijski, stručni i administrativni poslovi / 5.10. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN br. 37/11) / 5.11. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima (NN br. 37/1 / PRILOZI / I. Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN br. 62/10) / II. Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati (NN br. 62/10) / III. Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti / (NN br. 70/10) / IV. Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad (NN br. 74/10) / V. Pravilnik o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima (NN br. 82/10) / VI. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN br. 66/10) / VII. Pravilnik o djelatnostima koje se smatraju industrijom (NN br. 67/10) / VIII. Pravilnik o načinu objave Pravilnika o radu (NN br. 67/10) / IX. Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima (NN br. 70/10) / X. Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora (NN br. 70/10) / XI. Pravilnik o postupku dostave i načinu vođenja evidencija kolektivnih ugovora (NN br. 70/10) / XII. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN br. 81/10) / XIII. Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća (NN br. 81/10) / XIV. Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima (NN br. 122/10) / XV. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN br. 37/11) / XVI. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima (NN br. 37/11) / 6. LITERATURA