Naše reference:

 • Sabor Republike Hrvatske
 • Ured Predsjednika Republike Hrvatske
 • HAZU
 • Ustavni sud
 • Vrhovni sud Republike Hrvatske
 • Županijski sud u Zagrebu
 • Županijski sud u Rijeci
 • Županijski sud u Zadru
 • Županijski sud u Splitu
 • Županijski sud u Puli
 • Županijski sud u Osijeku
 • Županijski sud u Šibeniku
 • Općinski kazneni sud u Zagrebu
 • Općinski sudovi
 • Prekršajni sudovi
 • Visoki prekršajni sud
 • Visoki trgovački sud
 • Udruge sudaca (članovi)
 • Udruga korporativnih pravnika
 • DORH
 • USKOK
 • Članovi Hrvatske udruge kaznenopravnih znanost
 • Hrvatska odvjetnička komora (odvjetnici i odvjetnički uredi)
  vještaci
  revizori
 • Pravni fakulteti (Split, Zagreb, Rijeka, Osijek)
 • Prometni fakultet u Zagrebu
 • Visoka učilišta u RH
 • stručne službe referentnih tijela, ministarstava /uprave,
 • Rektorat Sveučilišta u Zagrebu
 • Rektorat Sveučilišta u Splitu
 • Specijalne bolnice
 • Croatia osiguranje
 • HEP
 • JANAF
 • INA
 • ACI
 • Belje
 • Jadranski galenski laboratorij
 • Hrvatske autoceste
 • Županijske ceste
 • Grad Zagreb
 • Centri socijalne skrbi
 • Grad Split
 • stručne knjižnice i gradske knjižnice
 • sindikati, udruge za zaštitu ljudskih prava…


  Reference u EU i inozemstvu:

 • Pravosudna knjižnica Vrhovnog suda Slovenije - Ljubljana
 • Viši sud Podgorica
 • Vrhovni sud Crne Gore
 • Apelacioni sud Crne Gore
 • Sud Bosne i Hercegovine Sarajevo
 • Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine
 • Apelacioni sud Distrikt Brčko
 • Pravni Fakultet – Beograd
 • Institut za kriminološka I sociološka istraživanja, Beograd
 • Filozofski fakultet -  Mostar
 • Filozofski fakultet – Sarajevo
 • VIPOX, Sarajevo
 • Globus osiguranje a.d.o., Beograd
 • Uniqa osiguranje Sarajevo

 

IZ PREDGOVORA:

Jedan od osnovnih postulata pravne sigurnosti je da sudske odluke kojima sudovi (unutar kontinentalnog europskog pravnog kruga) rješavaju konkretne pravne sporove, temeljene na istom ili vrlo sličnom činjeničnom supstratu kojeg treba podvesti pod pojedinu i točno određenu pravnu normu, pod uvjetom pravilne primjene logičkog zaključivanja, moraju rezultirati istim ili sličnim sudskim stavom.
U tom smislu posebno je značajno kako takvo što i provesti u djelo.

Zasigurno je uvođenje instituta tzv. izvanredne revizije (ZPP čl. 382.) koju stranke mogu podnijeti protiv drugostupanjske presude ako odluka u sporu ovisi o rješenju nekog materijalnopravnog ili postupovnopravnog pitanja važnog za osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnosti građana ….značajan iskorak u podizanju „praga“ pravne sigurnosti u RH na jednu višu razinu.


….„zbirka“ presuda koja obuhvaća ne samo sudsku praksu vezanu uz ugovor o osiguranju već i uz razne ostale pravne institute koji se „usputno“ pojavljuju kod rješavanja sporova iz ugovora o osiguranju, kao što su razna pitanja iz domene parničnog postupka te nečega bez čega osiguranje ne bi imalo svrhe, a to su pitanja iz područja naknade štete

IZ SADRŽAJA SUDSKE PRAKSE UZ UGOVOR O OSIGURANJU IZDVAJAMO:


/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – NEOSIGURANO VOZILO (ČL.86. ZAKONA O OSIGURANJU)/OSIGURANJE OD AUTOODGOVORNOSTI – UPORABA VOZILA (ZOSOIO ČL.54.)/PRAVO OSIGURANJA – OBVEZE OSIGURANIKA (ČL.919. ZOO)/PRAVO OSIGURANJA – ISPLATA NAKNADE ILI UGOVORENE SVOTE (ZOO ČL.919.)/PRAVO OSIGURANJA – POLICA I LIST POKRIĆA (ZOO ČL. 902.)/TOTALNA ŠTETA (ZOO ČL.189.)/NAKNADA ŠTETE – TOTALNA ŠTETA NA INOZEMNOM VOZILU (CARINSKI ZAKON ČL. 99.)/OSIGURANJE – ISPLATA NAKNADE ILI UGOVORENE SVOTE (ZOO ČL. 919.)/PRAVO OSIGURANJA – POČEKNI/RESPIRO ROK (ČL.7. ST.3. UVJETA AO OD 15. 01. 1994.)/OSIGURANJE – TKO SE NE SMATRA TREĆOM OSOBOM (ZOIO ČL.24.)/... PRAVO OSIGURANJA – OBVEZA OSIGURATELJA – ISPLATA NAKNADE ILI UGOVORENE SVOTE (ZOO ČL.913.)/PRAVO OSIGURANJA – AUTOMOBILSKA ODGOVORNOST – SUPUTNIŠTVO (ZOS ČL.82.)/PRAVO OSIGURANJA – OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI KOD DVA OSIGURATELJA (ZOS ČL. 87.)/UGOVOR O NAGODBI (IZVANSUDSKA NAGODBA) – ZABLUDA (ZOO ČL.61.)/NAKNADA ŠTETE – PREKID ZASTARIJEVANJA POTRAŽIVANJA NAKNADE ŠTETE UZROKOVANE KAZNENIM DJELOM (ZOO ČL.377/....ODGOVORNOST ZA ŠTETU – VLASNIKA MOTORNOG VOZILA U POKRETU (ZOO ČL.178.)/PRAVO OSIGURANJA – ODGOVORNOST TREĆIM – PRIKOLICA (ZOO ČL.184.)/PRAVO OSIGURANJA – PRIJEVOZ STVARI U POMORSKOM OSIGURANJU ...../PRAVO OSIGURANJA – ISKLJUČENJA IZ OSIGURANJA .......OBVEZNO OSIGURANJE – PUTNIKA U JAVNOM PROMETU – POJAM PUTNIKA (ZOO ČL. 941.)/.../PRAVO OSIGURANJA – ODGOVORNOST ZA ŠTETU OD VOZILA INOZEMNE REGISTRACIJE (ZOS ČL.97.)/PRAVO OSIGURANJA – AUTOODGOVORNOSTI – SMRT VOZAČA KRIVCA (ZOS ČL.79.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – OBVEZNO OSIGURANJE – NEOSIGURANO VOZILO (ZOS ČL.86,)/...../PRAVO OSIGURANJA – ROKOVI ZASTARE KOD UGOVORA O OSIGURANJU (ZOO ČL.380....../PRAVO OSIGURANJA – OSIGURANJE IMOVINE – INTERES OSIGURANJA (ZOO ČL.924.)/PRAVO OSIGURANJA – OGRANIČENJA OSIGURANIH RIZIKA – ŠTETE UZROKOVANE RATNIM OPERACIJAMA ILI POBUNAMA (ZOO ČL. 931.)/PRAVO OSIGURANJA - UVJETI OSIGURANJA – AUTOKASKO – NIŠTAVOST POJEDINIH ODREDBI (ZOO ČL. 143.)/PRAVO OSIGURANJA – NAMJERNA NETOČNA PRIJAVA ILI PREŠUĆIVANJE OKOLNOSTI ZNAČAJNIH ZA OCJENU RIZIKA (ZOO ČL.908.) ODGOVORNOST ZA ŠTETU – MOTORNO VOZILO – OBOSTRANA KRIVNJA IMATELJA (ZOO ČL.192.)/........OBVEZNO OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI – ODGOVORNOST ZA ŠTETU OD NEOSIGURANOG VOZILA (ZOS ČL. 86 i 94.)/OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI – POJAM MOTORNOG I PRIKLJUČNOG VOZILA – ODGOVORNOST TREĆIM OSOBAMA (ZOS ČL.82.)/UGOVOR O OSIGURANJU – OPĆENITO – OBVEZE OSIGURANIKA ODNOSNO UGOVARATELJA OSIGURANJA (ZOO ČL. 929.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – OD NEOSIGURANOG VOZILA – REGRES OSIGURATELJA (ZOS ČL.86.)/UGOVOR O OSIGURANJU IMOVINE – ŠTETE UZROKOVANE RATNIM OPERACIJAMA I POBUNAMA (ZOO ČL. 931.)/UGOVOR O OSIGURANJU IMOVINE – OPĆENITO – OSIGURANJE ZA TUĐI RAČUN (ZOO ČL. 905.)/PRAVO OSIGURANJA – UGOVOR O OSIGURANJU OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA – POSLJEDICE NEUPLATE PREMIJE OSIGURANJA (ZOO ČL.913.)/ODGOVORNOST U SLUČAJU NEZGODE IZAZVANE MOTORNIM VOZILOM U POGONU – ODGOVORNOST IMATELJA (ZOO ČL.178.)/UGOVOR O OSIGURANJU – OBVEZNO OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI – ŠTETE ZA KOJE OSIGURATELJ NE ODGOVARA (ZOS ČL.79.)/.......NAKNADA ŠTETE – MATERIJALNA ŠTETA – TOTALNA ŠTETA NA VOZILU (ZOO ČL. 189) //UGOVOR O OSIGURANJU OD AO – PROŠIRENO POKRIĆE – ISKLJUČENJA IZ OSIGURANJA./UGOVOR O OSIGURANJU – OPĆENITO – POSLJEDICE NEPLAĆANJA PREMIJE (ZOO ČL.912.)....

Stranica 2.