Naše reference:

 • Sabor Republike Hrvatske
 • Ured Predsjednika Republike Hrvatske
 • HAZU
 • Ustavni sud
 • Vrhovni sud Republike Hrvatske
 • Županijski sud u Zagrebu
 • Županijski sud u Rijeci
 • Županijski sud u Zadru
 • Županijski sud u Splitu
 • Županijski sud u Puli
 • Županijski sud u Osijeku
 • Županijski sud u Šibeniku
 • Općinski kazneni sud u Zagrebu
 • Općinski sudovi
 • Prekršajni sudovi
 • Visoki prekršajni sud
 • Visoki trgovački sud
 • Udruge sudaca (članovi)
 • Udruga korporativnih pravnika
 • DORH
 • USKOK
 • Članovi Hrvatske udruge kaznenopravnih znanost
 • Hrvatska odvjetnička komora (odvjetnici i odvjetnički uredi)
  vještaci
  revizori
 • Pravni fakulteti (Split, Zagreb, Rijeka, Osijek)
 • Prometni fakultet u Zagrebu
 • Visoka učilišta u RH
 • stručne službe referentnih tijela, ministarstava /uprave,
 • Rektorat Sveučilišta u Zagrebu
 • Rektorat Sveučilišta u Splitu
 • Specijalne bolnice
 • Croatia osiguranje
 • HEP
 • JANAF
 • INA
 • ACI
 • Belje
 • Jadranski galenski laboratorij
 • Hrvatske autoceste
 • Županijske ceste
 • Grad Zagreb
 • Centri socijalne skrbi
 • Grad Split
 • stručne knjižnice i gradske knjižnice
 • sindikati, udruge za zaštitu ljudskih prava…


  Reference u EU i inozemstvu:

 • Pravosudna knjižnica Vrhovnog suda Slovenije - Ljubljana
 • Viši sud Podgorica
 • Vrhovni sud Crne Gore
 • Apelacioni sud Crne Gore
 • Sud Bosne i Hercegovine Sarajevo
 • Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine
 • Apelacioni sud Distrikt Brčko
 • Pravni Fakultet – Beograd
 • Institut za kriminološka I sociološka istraživanja, Beograd
 • Filozofski fakultet -  Mostar
 • Filozofski fakultet – Sarajevo
 • VIPOX, Sarajevo
 • Globus osiguranje a.d.o., Beograd
 • Uniqa osiguranje Sarajevo

 

IZ SADRŽAJA IZDVAJAMO:


... POPIS PREDMETA / POVIJESNE PRETEČE MEĐUNARODNOG PRAVA LJUDSKIH PRAVA PRAVO PRIJE DRUGOG SVJETSKOG RATA Ljudska prava i tradicionalno međunarodno pravo / Humanitarna intervencija / Prvi ugovori o ljudskim pravima / Liga naroda / Mandatski sustav / Međunarodni standardi rada / Manjinski sustav / Odgovornost države za štetu strancim / Odgovornost pojedinaca i drugih privatnih subjekata / Humanitarno pravo / Staro i moderno pravo međunarodnih ljudskih prava SUSTAV LJUDSKIH PRAVA UJEDINJENIH NARODA UVOD / POVELJA UN-a / Konferencija u San Franciscu i ljudska prava / Ljudska prava u Povelji UN-a / MEĐUNARODNA POVELJA O LJUDSKIM PRAVIMA Opća deklaracija o ljudskim pravima / Prava i slobode / Pravni učinak i politički značaj / Međunarodni paktovi o ljudskim pravima: uvod / Pakt o građanskim i političkim pravima / Odbor za ljudska prava / Postupak podnošenja izvješća / Opće primjedbe / Međudržavna priopćenja... DRUGI TEMELJNI UGOVORI UN-a O LJUDSKIM PRAVIMA Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločna genocida / Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije / Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena / Konvencija protiv mučenja i drugih okrutnih nečovječnih ili ponižavajućih postupaka / Konvencija o pravima djeteta / Međunarodna konvencija o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih obitelji / Konvencija o pravima osoba s invaliditetom / Međunarodna konvencija za zaštitu svih osoba od prisilnog nestanka / INSTITUCIJE TEMELJENE NA POVELJI UN-a / SPECIJALIZIRANE ORGANIZACIJE / EUROPSKI SUSTAV ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA / EUROPSKA KONVENCIJA O LJUDSKIM PRAVIMA / MEHANIZMI PROVEDBE KONVENCIJE / Nadležnost Europskog suda / Međudržavne tužbe / Privatne tužbe/ Dopuštenost: inkompatibilnost, neosnovanost ili zlouporaba prava na tužbu / Iscrpljenost unutarnjih pravnih sredstava i pravilo o šest mjeseci / Odlučivanje o osnovanosti / Presude Suda / Izvršenje presuda od Odbora ministara / Tumačenje zajamčenih prava / EUROPSKA SOCIJALNA POVELJA / Katalog prava / Pravne obveze koje preuzimaju ugovorne stranke / Međunarodne mjere za provedbu prava iz Povelje / DRUGI UGOVORI VIJEĆA EUROPE O LJUDSKIM PRAVIMA / Europska konvencija protiv mučenja / Zaštita nacionalnih manjina / Ljudska prava i biomedicina / Konvencija o borbi protiv trgovanja ljudima / Povelja o temeljnim pravima EU-a / ORGANIZACIJA ZA EUROPSKU SIGURNOST I SURADNJU (OESS) / Katalog prava OESS-a / Mehanizam ljudske dimenzije / Visoki povjerenik za nacionalne manjine / Predstavnik za slobodu medija / MEĐUAMERIČKI SUSTAV LJUDSKIH PRAVA / Tijela Konvencije / MEĐUAMERIČKA KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA / MEĐUAMERIČKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA / HUMANITARNO PRAVO / ŽENEVSKE KONVENCIJE I PROTOKOLI / ZAKONODAVSTVO O LJUDSKIM PRAVIMA / MEĐUNARODNO PRAVO LJUDSKIH PRAVA / NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA LJUDSKA PRAVA / NACIONALNE DJELATNOSTI / Utjecaj na vanjsku politiku ljudskih prava /Međunarodne financijske institucije...