Naše reference:

 • Sabor Republike Hrvatske
 • Ured Predsjednika Republike Hrvatske
 • HAZU
 • Ustavni sud
 • Vrhovni sud Republike Hrvatske
 • Županijski sud u Zagrebu
 • Županijski sud u Rijeci
 • Županijski sud u Zadru
 • Županijski sud u Splitu
 • Županijski sud u Puli
 • Županijski sud u Osijeku
 • Županijski sud u Šibeniku
 • Općinski kazneni sud u Zagrebu
 • Općinski sudovi
 • Prekršajni sudovi
 • Visoki prekršajni sud
 • Visoki trgovački sud
 • Udruge sudaca (članovi)
 • Udruga korporativnih pravnika
 • DORH
 • USKOK
 • Članovi Hrvatske udruge kaznenopravnih znanost
 • Hrvatska odvjetnička komora (odvjetnici i odvjetnički uredi)
  vještaci
  revizori
 • Pravni fakulteti (Split, Zagreb, Rijeka, Osijek)
 • Prometni fakultet u Zagrebu
 • Visoka učilišta u RH
 • stručne službe referentnih tijela, ministarstava /uprave,
 • Rektorat Sveučilišta u Zagrebu
 • Rektorat Sveučilišta u Splitu
 • Specijalne bolnice
 • Croatia osiguranje
 • HEP
 • JANAF
 • INA
 • ACI
 • Belje
 • Jadranski galenski laboratorij
 • Hrvatske autoceste
 • Županijske ceste
 • Grad Zagreb
 • Centri socijalne skrbi
 • Grad Split
 • stručne knjižnice i gradske knjižnice
 • sindikati, udruge za zaštitu ljudskih prava…


  Reference u EU i inozemstvu:

 • Pravosudna knjižnica Vrhovnog suda Slovenije - Ljubljana
 • Viši sud Podgorica
 • Vrhovni sud Crne Gore
 • Apelacioni sud Crne Gore
 • Sud Bosne i Hercegovine Sarajevo
 • Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine
 • Apelacioni sud Distrikt Brčko
 • Pravni Fakultet – Beograd
 • Institut za kriminološka I sociološka istraživanja, Beograd
 • Filozofski fakultet -  Mostar
 • Filozofski fakultet – Sarajevo
 • VIPOX, Sarajevo
 • Globus osiguranje a.d.o., Beograd
 • Uniqa osiguranje Sarajevo

 

 

Knjiga daje vrhunski analitički pristup novom hrvatskom radnom pravu uz prikaz heteronomnih i autonomnih propisa u radnim odnosima, zaključno sa zadnjim izmjenama od 31.05. 2013.
U tekst je implementirano preko 200 odluka / izvoda iz recentne i referentne sudske prakse kao i mišljenja državnih tijela.

Knjiga sadrži četiri cjeline kroz koje autori obrađuju individualno radno pravo, odredbe iz zor-a kao i drugih zakona i pravilnika o radu, kolektivno radno pravo i njegove posebnosti te posebni dio radnog prava u kojem obrađuju službeničko radno pravo, radno pravo stranaca, radni odnos umjetnika, ravnatelja javnih ustanova, maloljetničko radno pravo, te posebnom pozornošću stečajni postupak i prava radnika, zaštitu na radu, mobilne radnike, posebne oblike rada i druge referentne teme iz posebnog dijela radnog prava
Suradnici na knjizi su prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur, redovni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (u mirovini) i znanstveni savjetnik, eminentni stručnjak radnog prava, član saborske supine za radno zakonodavstvo, autor niza vrhunski izdanja iz područja radnog prava I prof. dr. sc. Milorad Ćupurdija, stručnjak radnog i upravnog prava...

IZ RECENZIJA IZDVAJAMO:

“... Cjelovito i pregledno daje uvid u novine i osnovna pitanja radnog prava, sklapanja ugovora o radu I njegovog sadržaja, zaštita radnika (i posebnih kategorija radnika), plaća i naknada, prestanak ugovora o radu i njegove posljedice, socijalni dijalog, kolektivni ugovor, kolektivni radni sporovi, a to se, napose odnosi na oglede iz posebnog dijela Radnog prava. Djelo je kvalitetno po koncepciji, te izboru i predstavljanju heteronomnih i autonomnih propisa u radnim odnosima. Sadrži kvalitetan izbor sudske prakse i ogleda iz radnog prava. Knjiga je namijenjena brojnim subjektima, važna je i primjenjiva u teoriji i praksi, te će popuniti prazninu u aktualnom Radnom pravu, u obrazovnom i gospodarskom sustavu Republike Hrvatske…”

Prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur, redovni profesor Pravnog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci u mirovini i znanstveni savjetnik

“…Autor je uspješno uspostavio odnos teorijsko- pravnog dijela i pozitivno-pravnog dijela radnog prava, čime se može reći da je obuhvaćen osnovni pojmovno-kategorijalni sustav radno-pravne znanosti. Poseban doprinos čini kvalitetan izbor sudske prakse i ogleda iz radnog prava.
... i u cijelosti ostvaruje svrhu za koju je namijenjena, ...prvenstveno osobama pravne struke…”


Prof. dr. sc. Milorad Ćupurdija, profesor Visoke škole na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru