Naše reference:

 • Sabor Republike Hrvatske
 • Ured Predsjednika Republike Hrvatske
 • HAZU
 • Ustavni sud
 • Vrhovni sud Republike Hrvatske
 • Županijski sud u Zagrebu
 • Županijski sud u Rijeci
 • Županijski sud u Zadru
 • Županijski sud u Splitu
 • Županijski sud u Puli
 • Županijski sud u Osijeku
 • Županijski sud u Šibeniku
 • Općinski kazneni sud u Zagrebu
 • Općinski sudovi
 • Prekršajni sudovi
 • Visoki prekršajni sud
 • Visoki trgovački sud
 • Udruge sudaca (članovi)
 • Udruga korporativnih pravnika
 • DORH
 • USKOK
 • Članovi Hrvatske udruge kaznenopravnih znanost
 • Hrvatska odvjetnička komora (odvjetnici i odvjetnički uredi)
  vještaci
  revizori
 • Pravni fakulteti (Split, Zagreb, Rijeka, Osijek)
 • Prometni fakultet u Zagrebu
 • Visoka učilišta u RH
 • stručne službe referentnih tijela, ministarstava /uprave,
 • Rektorat Sveučilišta u Zagrebu
 • Rektorat Sveučilišta u Splitu
 • Specijalne bolnice
 • Croatia osiguranje
 • HEP
 • JANAF
 • INA
 • ACI
 • Belje
 • Jadranski galenski laboratorij
 • Hrvatske autoceste
 • Županijske ceste
 • Grad Zagreb
 • Centri socijalne skrbi
 • Grad Split
 • stručne knjižnice i gradske knjižnice
 • sindikati, udruge za zaštitu ljudskih prava…


  Reference u EU i inozemstvu:

 • Pravosudna knjižnica Vrhovnog suda Slovenije - Ljubljana
 • Viši sud Podgorica
 • Vrhovni sud Crne Gore
 • Apelacioni sud Crne Gore
 • Sud Bosne i Hercegovine Sarajevo
 • Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine
 • Apelacioni sud Distrikt Brčko
 • Pravni Fakultet – Beograd
 • Institut za kriminološka I sociološka istraživanja, Beograd
 • Filozofski fakultet -  Mostar
 • Filozofski fakultet – Sarajevo
 • VIPOX, Sarajevo
 • Globus osiguranje a.d.o., Beograd
 • Uniqa osiguranje Sarajevo

 

Iz sadržaja izdvajamo:


KRIMINALNOPOLITIČKA I USTAVNOPRAVNA SVRHA USTANOVE BENEFICIUM COHAESIONIS / POVIJESNI RAZVOJ USTANOVE BENEFICIUM COHAESIONIS OD 1875. GODINE NAOVAMO/TEORETSKA RAZMATRANJA USTANOVE BENEFICIUM COHAESIONIS S OBZIROM NA VRSTE PRAVNOG LIJEKA DE LEGE LATA/OPĆENITA RAZMATRANJA O PRIMJENI USTANOVE BENEFICIUM COHAESIONIS PRIGODOM ODLUČIVANJA O ŽALBI PROTIV PRESUDE / Neka sporna pitanja u primjeni ustanove beneficium cohaesionis/Neke specifičnosti ustanove beneficium cohaesionis s obzirom na osnovu pobijanja prvostupanjske presude/Ustanova beneficium cohaesionis povodom žalbe zbog apsolutno bitnih povreda odredaba kaznenog postupka/ Ustanova beneficium cohaesionis povodom žalbe zbog relativno bitnih povreda odredaba kaznenog postupka/ Ustanova beneficium cohaesionis povodom žalbe zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja/Ustanova beneficium cohaesionis povodom žalbe zbog povreda kaznenog zakona/Ustanova beneficium cohaesionis povodom žalbe zbog odluke o kazni i kaznenopravnim sankcijama uopće/USTANOVA BENEFICIUM COHAESIONIS POVODOM ŽALBI NA PRESUDU DRUGOSTUPANJSKOG SUDA/NEKE SPECIFIČNOSTI U PRIMJENI USTANOVE BENEFICIUM COHAESIONIS S OBZIROM NA PREDMET POBIJANJA/Primjena ustanove beneficium cohaesionis prigodom odlučivanja o žalbi zbog odluke o troškovima postupka/Primjena ustanove beneficium cohaesionis prigodom odlučivanja o žalbi zbog odluke o imovinskopravnom zahtjevu/BENEFICIUM COHAESIONIS KOD OBNOVE KAZNENOG POSTUPKA/BENEFICIUM COHAESIONIS PRIGODOM ODLUČIVANJA O ZAHTJEVU ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI I O ZAHTJEVU ZA IZVANREDNO PREISPITIVANJE PRAVOMOĆNE PRESUDE/PRIMJENA USTANOVE BENEFICIUM COHAESIONIS U POSTUPKU PRIGOVORA PROTIV OPTUŽNICE/PRIMJENA USTANOVE BENEFICIUM COHAESIONIS U POSTUPKU POVODOM ŽALBE PROTIV RJEŠENJA/Zajedničke značajke neovisno o osnovi pobijanja/ Neke specifičnosti s obzirom na osnovu pobijanja/NEKI PROBLEMI U PRIMJENI USTANOVE BENEFICIUM COHAESIONIS U POSEBNIM POSTUPCIMA/ZAKLJUČNA RAZMATRANJA O PRIMJENI USTANOVE BENEFICIUM COHAESIONIS U KAZNENOM POSTUPKU/KOMPARATIVNI PRIKAZ USTANOVE BENEFICIUM COHAESIONIS…/ KOMPARATIVNI PRIKAZ USTANOVE BENEFICIUM COHAESIONIS NA PODRUČJU NEKIH DRŽAVA NASTALIH RASPADOM EX JUGOSLAVIJE/…KOMPARATIVNI PRIKAZ USTANOVE BENEFICIUM COHAESIONIS U AUSTRIJI, NJEMAČKOJ, FRANCUSKOJ, ITALIJI, ŠVICARSKOJ I LIHTENŠTAJNU…ISTRAŽIVANJE SUDSKE PRAKSE VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE U PRIMJENI USTANOVE B. COHAESIONS/ NEKE POSEBNOSTI U PRIMJENI USTANOVE BENEFICIUM COHAESIONIS PO VRSTAMA PRAVNOG LIJEKA/Beneficium cohaesionis pri odlučivanju o žalbama protiv prvostupanjske presude/ Beneficium cohaesionis zbog apsolutno bitnih povreda odredaba kaznenog postupka/Beneficium cohaesionis zbog relativno bitnih povreda odredaba kaznenog postupka/Beneficium cohaesionis zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja/Beneficium cohaesionis zbog povrede kaznenog zakona/ Primjena ustanove beneficium cohaesionis pri odlučivanju o žalbi zbog odluke o kazni, o kaznenopravnim sankcijama uopće/Primjena ustanove beneficium cohaesionis pri odlučivanju o žalbi zbog odluke o oduzimanju imovinske koristi/Primjena ustanove beneficium cohaesionis pri odlučivanju o žalbi zbog odluke o troškovima kaznenog postupka/Primjena ustanove beneficium cohaesionis pri odlučivanju o žalbi zbog odluke o imovinskopravnom zahtjevu/ Zaključno o primjeni ustanove beneficium cohaesionis u drugostupanjskom žalbenom postupku u odlučivanju o žalbama protiv presude/Beneficium cohaesionis prigodom odlučivanja o žalbi protiv drugostupanjske presude/Primjena ustanove beneficium cohaesionis prigodom odlučivanja o žalbama protiv rješenja/ Kod rješenja o određivanju pritvora /Kod rješenja o ostalim pitanjima/RezultatI istraživanja primjene ustanove beneficium cohaesionis u postupcima po izvanrednim pravnim lijekovima/Obnova postupka/Zahtjev za zaštitu zakonitosti i zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude/ Beneficium cohaesionis u postupku po prigovoru protiv optužnice…BENEFICIUM COHAESIONIS PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA TE PRED USTAVNIM SUDOM REPUBLIKE HRVATSKE….