Naše reference:

 • Sabor Republike Hrvatske
 • Ured Predsjednika Republike Hrvatske
 • HAZU
 • Ustavni sud
 • Vrhovni sud Republike Hrvatske
 • Županijski sud u Zagrebu
 • Županijski sud u Rijeci
 • Županijski sud u Zadru
 • Županijski sud u Splitu
 • Županijski sud u Puli
 • Županijski sud u Osijeku
 • Županijski sud u Šibeniku
 • Općinski kazneni sud u Zagrebu
 • Općinski sudovi
 • Prekršajni sudovi
 • Visoki prekršajni sud
 • Visoki trgovački sud
 • Udruge sudaca (članovi)
 • Udruga korporativnih pravnika
 • DORH
 • USKOK
 • Članovi Hrvatske udruge kaznenopravnih znanost
 • Hrvatska odvjetnička komora (odvjetnici i odvjetnički uredi)
  vještaci
  revizori
 • Pravni fakulteti (Split, Zagreb, Rijeka, Osijek)
 • Prometni fakultet u Zagrebu
 • Visoka učilišta u RH
 • stručne službe referentnih tijela, ministarstava /uprave,
 • Rektorat Sveučilišta u Zagrebu
 • Rektorat Sveučilišta u Splitu
 • Specijalne bolnice
 • Croatia osiguranje
 • HEP
 • JANAF
 • INA
 • ACI
 • Belje
 • Jadranski galenski laboratorij
 • Hrvatske autoceste
 • Županijske ceste
 • Grad Zagreb
 • Centri socijalne skrbi
 • Grad Split
 • stručne knjižnice i gradske knjižnice
 • sindikati, udruge za zaštitu ljudskih prava…


  Reference u EU i inozemstvu:

 • Pravosudna knjižnica Vrhovnog suda Slovenije - Ljubljana
 • Viši sud Podgorica
 • Vrhovni sud Crne Gore
 • Apelacioni sud Crne Gore
 • Sud Bosne i Hercegovine Sarajevo
 • Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine
 • Apelacioni sud Distrikt Brčko
 • Pravni Fakultet – Beograd
 • Institut za kriminološka I sociološka istraživanja, Beograd
 • Filozofski fakultet -  Mostar
 • Filozofski fakultet – Sarajevo
 • VIPOX, Sarajevo
 • Globus osiguranje a.d.o., Beograd
 • Uniqa osiguranje SarajevoEkspertna skupina stručnjaka iz područja radnog prava donosi novi, iscrpni i meritorni komentar Zakona o radu koji je stupio na snagu 28.12.2017. (NN 93/14 i 127/17)
Knjiga Veliki komentar Zakona o radu, na 1244 stranice iscrpnog komentara, ogledne i upućujuće sudske prakse i mišljenja upravnih tijela precizno obrađuje sve članke i sve norme, uključujući i nove čiji komentar bazira na recentnim odlukama Europskih sudova koje su obligatorne za nacionalno pravosuđe.
Svaki od autora neprijeporno obrađujući svoje specijalističko područje donosi vjerodostojnu analizu i objektivna, referentna mišljenja, toliko važna za kvalitetno okončanje sudskih sporova ali i za kvalitetna arbitražna rješenja i prevenciju nastanka sporova.
Knjiga u potkrijepi sadržaja komentara donosi preko 800 presuda i preko 200 mišljenja državnih tijela dodatno osigurava svoju stručnost, primjenjivost i vjerodostojnost.

O autorima

Dr. sc. Marinko Đ. Učur
Nakon završene gimnazije diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu. Za vrijeme radnog vijeka prošao je sve „faze,“ od pripravnika do sveučilišnog profesora i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju.
Autor je nekoliko stotina stručnih i znanstvenih članaka objavljenih u zemlji i inozemstvu. Objavio je udžbenike i druge priručnike, prvenstveno iz područja radnog prava, pomorskog radnog prava, međunarodnog radnog prava i nomotehnike. Predavač je na brojnim fakultetima i recenzent u stručnim časopisima.

Dr. sc. Dragan Zlatović
Profesor visoke škole na Veleučilištu u Šibeniku i naslovni docent u području prava intelektualnog vlasništva.
Intenzivno se bavi znanstvenim i stručnim radom, poglavito radnim pravom, trgovačkim pravom, pravom intelektualnog vlasništva i kazališnim pravom.
Samostalno ili u koautorstvu objavio je 14 knjiga i priručnika te više od pedeset znanstvenih radova. Sudjelovao je kao referent ili koreferent na 35 međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova, savjetovanja i konferencija.
Arbitar je Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, te član više strukovnih udruga.
Vanjski je suradnik Sveučilišnog studijskog centra za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu na Diplomskom sveučilišnom studiju forenzike.
Pročelnik je Upravnog odjela Veleučilišta u Šibeniku i glavni urednik Zbornika radova Veleučilišta u Šibeniku.

Mr. sc. Bruno Moslavac
Zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Virovitici, Kazneni odjel i voditelj Kaznenog odjela.
Intenzivno i kontinuirano se bavi stručnim i znanstvenim radom, napose radnim pravom i kaznenim materijalnim i procesnim pravom.
Autor je dva recenzirana udžbenika iz radnog prava za potrebe izvođenja nastave u okviru visokoškolskog obrazovanja, skripte iz uredskog poslovanja, knjige iz područja radnog i kaznenog materijalnog prava, koautor knjige iz radnog prava te autor više od stotinu i pedeset stručnih i znanstvenih članaka objavljenih u relevantnim časopisima.
Održao je više javnih predavanja o različitim temama iz sfere radnog i socijalnog prava na stručnim skupovima, konferencijama i seminarima. Do 2017. godine neprekidno izvodio nastavu iz kolegija Radno pravo na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, kao predavač i viši predavač.

Ivan Malenica, mag. iur.
Rođen je u Šibeniku 1985. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Splitu 2008. godine. Trenutno je polaznik poslijediplomskoga doktorskog studija Pravnog fakulteta u Zagrebu. Dekan je Veleučilišta u Šibeniku od 2017. godine.
Koautor je knjige Novo hrvatsko radno pravo s autorom dr. sc. Draganom Zlatovićem (Rijeka, 2014.). Intenzivno se bavi znanstvenim i stručnim radom, poglavito radnim pravom te upravnim pravom. Iz tih je područja objavio više znanstvenih i stručnih radova u pravnim časopisima i zbornicima. Sudjelovao je kao referent ili koreferent na međunarodnim i domaćim pravnim skupovima.

Dr. sc. Milorad Ćupurdija
Rođen je 18. 9. 1961. u Magadenovcu, Republika Hrvatska. Njegov radni vijek obilježen je različitim poslovima. Radio je u Borovu kao radnik. U organima državne uprave radio je dvanaest godina. U tvrtki Filip Trade d.o.o. Zagreb obavljao je poslove od trgovačkog putnika do regionalnog voditelja i pravnih poslova. Trenutno je zaposlen na Veleučilištu Baltazar u Zaprešiću gdje predaje na kolegijima: Osnove radnog prava, Trgovačko pravo, Osnove upravnog prava, Zakonodavstvo u kulturi, Intelektualno vlasništvo i njegova zaštita.
Autor je i koautor većeg broja znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovao je na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Područje znanstvenog i stručnog rada obuhvaća: teoriju države i prava, radno pravo, nomotehniku.