Naše reference:

 • Sabor Republike Hrvatske
 • Ured Predsjednika Republike Hrvatske
 • HAZU
 • Ustavni sud
 • Vrhovni sud Republike Hrvatske
 • Županijski sud u Zagrebu
 • Županijski sud u Rijeci
 • Županijski sud u Zadru
 • Županijski sud u Splitu
 • Županijski sud u Puli
 • Županijski sud u Osijeku
 • Županijski sud u Šibeniku
 • Općinski kazneni sud u Zagrebu
 • Općinski sudovi
 • Prekršajni sudovi
 • Visoki prekršajni sud
 • Visoki trgovački sud
 • Udruge sudaca (članovi)
 • Udruga korporativnih pravnika
 • DORH
 • USKOK
 • Članovi Hrvatske udruge kaznenopravnih znanost
 • Hrvatska odvjetnička komora (odvjetnici i odvjetnički uredi)
  vještaci
  revizori
 • Pravni fakulteti (Split, Zagreb, Rijeka, Osijek)
 • Prometni fakultet u Zagrebu
 • Visoka učilišta u RH
 • stručne službe referentnih tijela, ministarstava /uprave,
 • Rektorat Sveučilišta u Zagrebu
 • Rektorat Sveučilišta u Splitu
 • Specijalne bolnice
 • Croatia osiguranje
 • HEP
 • JANAF
 • INA
 • ACI
 • Belje
 • Jadranski galenski laboratorij
 • Hrvatske autoceste
 • Županijske ceste
 • Grad Zagreb
 • Centri socijalne skrbi
 • Grad Split
 • stručne knjižnice i gradske knjižnice
 • sindikati, udruge za zaštitu ljudskih prava…


  Reference u EU i inozemstvu:

 • Pravosudna knjižnica Vrhovnog suda Slovenije - Ljubljana
 • Viši sud Podgorica
 • Vrhovni sud Crne Gore
 • Apelacioni sud Crne Gore
 • Sud Bosne i Hercegovine Sarajevo
 • Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine
 • Apelacioni sud Distrikt Brčko
 • Pravni Fakultet – Beograd
 • Institut za kriminološka I sociološka istraživanja, Beograd
 • Filozofski fakultet -  Mostar
 • Filozofski fakultet – Sarajevo
 • VIPOX, Sarajevo
 • Globus osiguranje a.d.o., Beograd
 • Uniqa osiguranje Sarajevo

NAJNOVIJE – SVIBANJ 2019.

BIBLIOTEKA PRAVO I ZAKONI

PRAVNA SHVAĆANJA U KAZNENOM PRAVU SA PRIPADAJUĆOM SUDSKOM PRAKSOM 1956-2018.

 

Autor: Ana Garačić
(veliki format, tvrdi uvez, 1200 stranica)

PRAVNA SHVAĆANJA U KAZNENOM PRAVU SA PRIPADAJUĆOM SUDSKOM PRAKSOM 1956-2018. (III. Izdanje, 2019.) eminentne stručnjakinje autorice kaznenog materijalnog i procesnog prava i vrhunskog praktičara Ane Garačić, Predsjednice Kaznenog odjela VSRH donosi iscrpni prikaz pripadajuće sudske prakse i pravnih shvaćanja.

Više

KOMENTAR ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA.

PRANJE NOVCA / FINANCIRANJE TERORIZMA / PROLIFERACIJA ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTENJE

 

Autor: mr. sc. Šime Pavlović

Recenzenti: izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Damir Kos, mag. iur, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske dr. sc. Željko Mršić, profesor visoke škole, Visoka policijska škola (veliki format, tvrdi uvez, 800 stranica)

Komentar Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s prilozima i poveznicama sa kaznenim zakonom i drugim zakonima koji reguliraju to područje predstavlja vrhunsko izdanje koje daje cjeloviti i iscrpan komentar novog Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji je stupio na snagu 01. 01. 2018. godine a svoje ishodište ima u Direktivi EU 2015/849/ koja je propisala obveznike i mehanizme kontrole transfera novca. Posebna vrijednost izdanja je u tome što je komentar pisao vrhunski stručnjak kaznenog prava s interesom u području gospodarskog kriminaliteta (kriminal „bijelih okovratnika“), čuveni mr. sc. Šime Pavlović. Polazeći od smisla pranja novca – ustvari legalizacije novca stečenog nezakonitim to jest kriminalnim radnjama (predikatno djelo) – autor uz sam komentar Zakona donosi i poveznice s djelima iz kaznenog zakona koji obrađuje ovu materiju. Važno za praktičare jest da je komentar Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma dopunjen propisima koji se dotiču pranja novca sve popraćeno sudskom praksom. U drugom dijelu knjige autor donosi korijene i načine pranja novca, financiranja terorizma i proliferacije oružja za masovno uništenje te na taj način širi vidokrug čitateljima kako bi što kvalitetnije mogli pratiti zakonodavčeve intencije.

Više

ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU U SUDSKOJ PRAKSI 2018.

 

KNJIGA PRVA: Glava I. – Glava XIX. (od čl. 1. do čl. 367.)
KNJIGA DRUGA: Glava XX. – Glava XXXI. (od čl. 368. do čl. 575.)

Autori:
ANA GARAČIĆ
DRAGAN NOVOSEL
Recenzent Damir Kos
PROFESIONALNI KOMPLET


Više

 

VELIKI KOMENTAR ZAKONA O RADU

Autori:

Dr. sc. Marinko Đ. Učur
Dr. sc. Dragan Zlatović
Mr. sc. Bruno Moslavac,
Ivan Malenica, mag. iur.
Dr. sc. Milorad Ćupurdija

Urednik izdanja dr. sc. Milorad Ćupurdija
Knjiga formata 17x24, tvrdi uvez, šivana, pokazna vrpca, tekst čitak i pregledan, 1244 str.

Više

 

UPRAVLJANJE INTELEKTUALNIM VLASNIŠTVOM I MARKETING

Autor: prof. dr. sc. DRAGAN ZLATOVIĆ

Recenzenti: prof. dr. sc. Milorad Ćupurdija / prof. dr. sc. Zlatko Ćesić
tvrdi uvez, 960 stranica, kolorni tisak, prilozi
PRAVA BRANDA, ZAŠTITA ŽIGA, ZNAKOVI KVALITETE I ZNAKOVI ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA , PATENTI, IZUMI, INOVACIJE/ZAKONSKI OKVIR AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA S POSEBNIM NAGLASKOM NA PRAVNOJ REGULATIVI VEZANOJ UZ SUVREMENO POSLOVANJE UKLJUČUJUĆI INTERNET I MEDIJE/SVE SAGLEDANO U NACIONALNOM PRAVU RH, PRAVU EUROPSKE UNIJE KAO I UNUTAR PRAKSE MEĐUNARODNOG PRAVA

Više

BIBLIOTEKA MEDICUS

OPEKLINE

Autor: Doc. prim. dr. sc. Aleksandra Pirjavec Mahić i suradnici

Recenzenti:

Prof. dr. sc. Uroš Ahčan, Prof. dr. sc. Vesna Golubović, Prof. dr. sc. Marija Kaštelan, Prof. dr. sc. Miljenko Kovačević

Knjiga format veliki A4, popraćeno fotografijama i shemama u boji, literaturom, kazalom pojmova

…Knjiga o opeklinama sveobuhvatan je stručni savjetnik fokusiran uglavnom na posebne potrebe kirurga no primjerena je svima koji se žele i trebaju detaljnije upoznati s opeklinskim ozljedama, njihovom zbrinjavanju i liječenju te otklanjanju posljedica koje opeklinski ožiljci ostavljaju na tijelu i psihi bolesnika…

Autori:

Prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med.,
Katedra za mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju KBC Rijeka

Sandra Bezić, bacc. med. techn.,
Klinika za kirurgiju KBC Rijeka

Iva Durut Čupev, dr. med., specijalizant abdominalne kirurgije
Klinika za kirurgiju KBC Rijeka

Doc. dr. sc. Damir Grebić, dr. med, specijalist opće i onkološke kirurgije
Katedra za kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Klinika za kirurgiju KBC Rijeka,

Prof. dr. sc. Harry Grbas, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist digestivne kirurgije
Katedra za kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Klinika za kirurgiju, KBC Rijeka

Sanja Juretić, mag. med. teh.
Klinika za kirurgiju KBC Rijeka

Dorian Kršul, dr. med., specijalizant abdominalne kirurgije
Klinika za kirurgiju KBC Rijeka

Prof. dr. sc. Ines Mrakovčić Šutić, dr. med.,
Katedra za fiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Doc. dr. sc. Aleksandra Pirjavec Mahić, prim. dr. med., specijalist plastične rekonstruktivne i estetske kirurgije
Katedra za kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Klinika za kirurgiju KBC Rijeka

Ivan Sebaher, dr. med., specijalizant plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije
Klinika za kirurgiju KBC Rijeka

Prof. dr. sc. Tea Schnurrer Luke-Vrbanić, dr. med., specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, reumatolog
Katedra za neurorehabilitaciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu, KBC Rijeka

Doc. dr. sc. Vlatka Sotošek Tokmadžić, dr. med.,specijalist anesteziologije, reanimacije i intenzivnog liječenja
Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Klinika za anesteziologiju i intezivno liječenje KBC Rijeka,

Doc. dr. sc. Ognjen Šimić, dr. med., specijalist torakokardijalne kirurgije

Prof. dr. sc. Mirna Šitum, prim., dr. med., specijalist dermatovenerologije
Katedra za dermatovenerologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Klinika za kožne i spolne bolesti, KBC Sestre Milosrdnice Zagreb

Dr. sc. Mirna Tomin Trcin, mag. ing. bioproc.
Klinička jedinica Banka tkiva Klinike za traumatologiju KBC Sestre Milosrdnice Zagreb

Suzana Tunuković, dr. med., Stoma Medical, Zagreb.

Maja Vurnek Živković, prof. psih.
Klinika za kožne i spolne bolesti KBC Sestre Milosrdnice Zagreb

Doc. dr. sc. Marko Zelić, dr. med., specijalist opće i abdominalne kirurgije
Katedra za kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Klinika za kirurgiju, KBC Rijeka

Više

BIBLIOTEKA PRAVO I ZAKONI

ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU

TREĆE, ZNATNO IZMIJENJENO, DOPUNJENO I PROŠIRENO IZDANJE

Autor: mr.sc. Šime Pavlović

Knjiga formata 17x24, tvrdi uvez, šivana, pokazna vrpca, tekst čitak i pregledan, (1800 stranica autorskog teksta)

Autorski pročišćeni tekst, implementiran ZID ZKP /17 (Nar. nov. br., 70/17) analiza i iscrpni, meritorni komentar svakog članka, veliki izbor ključne i upućujuće sudske prakse ECtHR/ESLJP, USRH i VSRH

Recenzenti: Damir Kos (VSRH), dr.sc. Matko Pajčić (Pravni fakultet u Splitu) Ivan Turudić (ŽSZG),

ZID ZKP/17 kroz 133 članka mijenja, briše i kreira nove članke ZKP-a kojima se redefinira uloga državnog odvjetnika u predhodnom postupku, nova je uloga istražitelja, mijenjan je položaj i uloga branitelja, pozicija žrtve kao i oštećenika te područje istražnog zatvora i jamstva. Posebno mjesto imaju nove odredbe u kojima se od osumnjičenika u vlastitoj stvari više ne mogu uzimati potrebne obavijesti. U ZKP-u se mijenja Glava XXVIII. (Postupak za oduzimanje predmeta i imovinske koristi) jer se implementira Direktiva 2014/42.

Zbog ujednačavanja sa zakonima i praksom EU u Zakon su ugrađene: Direktiva 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela…, Direktive 2013/48/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima … Direktive 2014/42/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o zamrzavanju i oduzimanju predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima u Europskoj uniji (SL L 127, 29. 4. 2014.) i Direktive 2014/62/EU o kaznenopravnoj zaštiti eura i drugih valuta od krivotvorenja, kojom se zamjenjuje Okvirnu odluku Vijeća 2000/383/PUP (SL L 151, 21. 5. 2014.).

Iz recenzija

OSIGURANJE

INSTITUTI, ZAKONSKI TEKSTOVI, EU REGULATIVA

Autor: Berislav Matijević

Knjiga formata 17x24, tvrdi uvez, šivana, pokazna vrpca, tekst čitak i pregledan, 1376 str.
Knjizi prilježe Zakon o osiguranju / Zakon o obveznim osiguranjima u prometu/ Direktiva br. 2016/97 od 20. siječnja 2016. o distribuciji osiguranja (Insurance Distribution Directive - IDD)/  Dokumentacija Insurance Europe o tehničkim standardima koje mora zadovoljavati / Dokument s ključnim informacijama o osigurateljnom proizvodu (Insurance Product Information Document – IPID)/ Uredba br. 1286/2014 od 26. studenog 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products - PRIIPs)/ Uredba br. 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ - Opća uredba o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation - GDPR)/ Direktiva br. 2015/2366 od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU/  Uredba (EU) br. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ (Payment Service Directive - PSD II).

Više

 

KOMPLET KAZNENI ZAKON U SUDSKOJ PRAKSI

 

KAZNENI ZAKON
U SUDSKOJ PRAKSI
OPĆI DIO


(NN, 125/11 od 7. studenoga 2011. - stupio na snagu 1. siječnja 2013.)
Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (NN, 144/12 od 21. prosinca 2012. – I. Novela)
Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (NN, 56/15 od 22. svibnja 2015. - II. Novela)
Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (II. Novele) (NN, 61/15 od 3. lipnja 2015.)

Autorica: Ana Garačić
Autorica stvarnog kazala: Marija Garačić-Turković
Knjiga formata 17x24, tvrdi uvez, šivana, pokazna vrpca, tekst čitak i pregledan, 850 str., prilozi, kazalo

Prilozi:

1. Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnoga organiziranog kriminaliteta tzv. Palermo konvencija („Narodne novine“, Međunarodni ugovori, br. 14/2002.)
2. Konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma („Narodne novine“, Međunarodni ugovori, br. 5/2008.)
3. DIREKTIVA 2014/42/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 3. travnja 2014. o zamrzavanju i oduzimanju predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima
4. DIREKTIVA 2011/93/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 13. prosinca 2011. o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije, te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/68/PU

KAZNENI ZAKON
U SUDSKOJ PRAKSI
POSEBNI DIO


(NN, 125/11 od 7. studenoga 2011. - stupio na snagu 1. siječnja 2013.)
Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (NN, 144/12 od 21. prosinca 2012. – I. Novela)
Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (NN, 56/15 od 22. svibnja 2015. - II. Novela)
Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (II. Novele) (NN, 61/15 od 3. lipnja 2015.)

Autorica: Ana Garačić
Autorica stvarnog kazala: Marija Garačić-Turković
Knjiga formata 17x24, tvrdi uvez, šivana, pokazna vrpca, tekst čitak i pregledan, 1120 str., kazalo

KOMPLET PREDSTAVLJA JEDINSTVENU SADRŽAJNU I NAKLADNIČKU CJELINU.
Vrhunske stručni komentar kaznenog zakona, knjige u kojima autorica uz detaljan komentar prikazuje preko 2 500 stručno odabranih i oglednih primjera iz sudske prakse (neki izvori po prvi puta prikazani).

Više

 

SOCIJALNA POLITIKA EUROPSKE UNIJE
I OSTVARIVANJE SOCIJALNE SIGURNOSTI
PREMA UREDBAMA 883/2004 I 987/2009
I DRUGIM AKTIMA UNIJE

Prikaz, komentar i praksa Suda pravde EU

Zakonodavstvo koje se primjenjuje
Izaslanje na rad u drugu državu članicu
Zdravstvena zaštita
Ozljede na radu i profesionalne bolesti
Mirovine i davanja za invalidnost
Davanja za nezaposlenost
Doplatak za djecu
Ostala davanja iz socijalne sigurnosti

Autor: mr sc. Mihovil Rismondo

Recenzent: Prof. dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat,
redovita profesorica u trajnom zvanju
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

…Autor daje detaljni prikaz i raščlambu sekundarnog zakondavstva EU u području koordinacije socijalne sigurnosti, što je iznimno važno u kontekstu slobode kretanja građana EU. Posebno se ističe autorovo metodično i pregledno upućivanje na sudsku praksu Suda EU glede tumačenja pojedinih odredbi i isticanje najvažnijih dijelova presuda, od kojih su neki po prvi put dostupni u hrvatskom prijevodu. Ovakvim pristupom olakšava se snalaženje i razumijevanje propisa ne samo onima koji se svakodnevno u svom radu susreću s propisima iz područja koordinacije socijalne sigurnosti, već i ostalim pravnicima, sucima, odvjetnicima, a i poslodavcima i radnicima kojima su ovi propisi od iznimne važnosti za ostvarivanje svih prava i ispunjavanje obveza u sustavima socijalne sigurnosti.(Iz recenzije)

Iz predgovora:

…Polazeći od svrhe i namjene ovakvih izdanja, ova zbirka propisa EU-a o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti sadržava:

- uvodni tekst o pravnim okvirima socijalne politike EU-a i koordinacije sustava socijalne sigurnosti unutar EU-a,

- važeći tekst Uredbe 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe 987/2009 o načinu primjene Uredbe EU-a 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti,

- objašnjenja i praksu Suda pravde EU-a uz pojedine odredbe Uredbe 883/2004,

- tekstove provedbenih odluka i preporuka Administrativne komisije za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti, koje sadržavaju upute i objašnjenja za primjenu pojedinih odredaba Uredbe 883/2004 i Uredbe 987/2009,

- tekstove Direktive EU 2011/24 o pravima pacijenata na prekogranično liječenje, Direktive 98/49 o čuvanju prava na dodatnu mirovinu radnika i samostalnih djelatnika koji se kreću po EU i Direktive 2014/50 o minimalnim zahtjevima za poboljšanje mobilnosti radnika među državama članicama unaprjeđivanjem stjecanja i očuvanja prava na dopunsku mirovinu, koje, iako izričito nisu akti o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, ipak se mogu uvrstiti u propise kojima se osigurava prekogranična zaštita zdravlja i prava na dodatnu mirovinu unutar EU,

- tekst hrvatskog Zakona o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, kojim su određena tijela i ustanove koji provode Uredbe 883/2004 i 987/2009 u hrvatskom sustavu socijalne sigurnosti…

Više

NOVO HRVATSKO RADNO PRAVO

(NN 93/14)


Drugo izmijenjeno, dopunjeno i prošireno izdanje
Novi ogledi iz radnog prava i pravne prakse
Knjiga formata 17x24, tvrdi uvez, šivana, pokazna vrpca, tekst čitak i pregledan, 1000 str.
Autori: Prof. dr. sc. Dragan Zlatović / Ivan Malenica

Vrhunsko stručno izdanje eminentnih autora i stručnjaka radnog prava donosi na 1000 stranica sažetog teksta sve relevantne norme, zakone i propise koji tvore radno pravo i normiraju radnopravno sudovanje u Republici Hrvatskoj danas.
Novi Zakon o radu iz 2014.godine te prateći zakoni i podzakonski akti iz područja radnih odnosa kao i implementacija europskih direktiva i sudske prakse. analizirani su i komentirani uz primjere recentnih sudskih odluka (zaključno sa svibnjem 2016.) i referentnih mišljenja državnih tijela.
Recenzenti: Prof. em., dr. sc. Marinko Đ. Učur
prof. dr. sc. Milorad Ćupurdija

Više

BENEFICIUM COHAESIONIS U KAZNENOM POSTUPKU

Autor: dr. sc. Branko Brkić, sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske


Knjiga Beneficium cohaesionis u kaznenom postupku autora renomiranog suca VSRH i doktora pravnih znanosti Branka Brkića donosi jedinstvenu i cjelovitu obradu predmetnog instituta u teoriji i praksi uz odabir referentne I recentne sudske prakse uključujući I sudsku praksu ESLJP I USRH.

Knjiga je namijenjena prvenstveno praktičarima - sucima i odvjetnicima kao i svim pravnim stručnjacima te onima koji se u svome profesionalnom radu i interesu susreću s potrebom izučavanja predmetnog instituta.

Više

ZAKON O SIGURNOSTI
PROMETA NA CESTAMA

ZAKONSKI TEKST - KOMENTARI
SUDSKA PRAKSA - PRAVNA TEORIJA


P R I L O Z I

Autor: Mr sc Šime Pavlović
Recenzenti: Ranko Marijan, mag iur. (sudac VSRH)
Dr. sc. Joško Kovač, dipl. ing strojarstva i
vještak za prometno-tehnička vještačenja

Knjiga formata 17x24, tvrdi uvez, šivana, pokazna vrpca, tekst čitak i pregledan, 1128 str., knjiga je tiskana u koloru
Autorski pročišćeni tekst zakona (NN br. 67/08, 48/10-odluka USRH, 74/11, 80/13, 158/13-odluka USRH, 92/14, 64/15 i 110/15); analitički, stručan i detaljan komentar svakog članka; najnovija referentna sudska praksa, poveznice s drugim zakonima i pravilnicima, primjeri i analize vještačenja, pravilnici u prilogu.

Više

 

ZAKON O PRAVOSUDNOJ SURADNJI
U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE
U SUDSKOJ PRAKSI

NN, 91/10 od 23. srpnja 2010. - stupio na snagu 1. srpnja 2013.)
Zakon (o izmjenama i dopunama ZPSKS-EU (NN, 81/13 od 29. lipnja 2013.) – I. Novela
Zakon o izmjenama i dopunama ZPSKS-EU (NN, 124/13 od 9. listopada 2013.) – II. Novela
Zakon o izmjenama i dopunama ZPSKS-EU (NN, 26/15 od 9. ožujka 2015.) – III. Novela

Knjiga formata 17x24, tvrdi uvez, šivana, pokazna vrpca, tekst čitak i pregledan
Izdanje iz listopada 2015.


Vrhunska stručna knjiga eminentne autorice Ane Garačić, doajena kaznenopravne prakse i teorije donosi detaljan stručni komentar svih članaka zakonskog teksta uz opsežan prikaz referentne sudske prakse.
Autor
: Ana Garačić, mag. iur

Više

 

PROFESIONALNI KOMPLET

KAZNENI ZAKON

ZAKONSKI TEKST
KOMENTARI
SUDSKA PRAKSA
PRAVNA TEORIJA

(NN 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15 )
Autor: Mr. sc. Šime Pavlović

KAZNENI ZAKON S PRILOZIMA

Zbirka zakona

Priredio mr sc Šime Pavlović

Knjiga formata 17x24, tvrdi uvez, šivana, pokazna vrpca, tekst čitak i pregledan, cca 1550 str.
Recenzenti: Prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, Pravni fakultet u Splitu; Damir Kos, mag iur. (sudac VSRH); Mr.sc. Marjan Svedrović, (sudac VSRH)

ZBIRA ZAKONA SADRŽI:

- KAZNENI ZAKON – autorski pročišćeni tekst

- ZID KZ 2012 i ZID KZ 2015

- ZAKON O NEZASTARIJEVANJU KAZNENIH DJELA RATNOG PROFITERSTVA I KAZNENIH DJELA IZ PROCESA PRETVORBE I PRIVATIZACIJE

- ZAKON O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSOBA ZA KAZNENA DJELA

- ZAKON O SUDOVIMA ZA MLADEŽ

- ZAKON O POSTUPKU ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI OSTVARENE KAZNENIM DJELOM I PREKRŠAJEM

- ZAKON O PROBACIJI

- ZAKON O PRAVNIM POSLJEDICAMA OSUDE, KAZNENOJ EVIDENCIJI I REHABILITACIJI

PRIVITAK:

- Tabelarni prikaz pravnog kontinuiteta između zakonskih opisa djela iz KZ/97 i KZ/11.

- Prošireno kazalo pretrage pojmova po člancima Kaznenog zakona.

(meki uvez, 336. str)

Vrhunska stručna knjiga eminentnog autora doajena kaznenopravne teorije i prakse donosi na 1550 stranica vrhunskog stručnog teksta opsežan prikaz svih normi i komentar svih članaka KZ-a. Autor donosi preko 700 važnih bilješki i 1.000 izvoda iz odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske od kojih neke predstavljaju stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske izražene u najnovijim odlukama kao i Europskog suda za ljudska prava, Međunarodnog kaznenog suda za Jugoslaviju i drugih. Posebna pozornost posvećena je novim kaznenim djelima, dopuni i usaglašavanju komentara s izmjenama koje su zahvatile procesno pravo i druge doticajne zakone; novoj sudskoj praksi i pravnoj teoriji u odnosu na kontinuitet pravne norme između KZ/97 i KZ/11, te ZID-a KZ-a koji je zahvatio i opći i posebni dio.

Više

IZDANJA

NELOJALNA KONKURENCIJA

ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA OD NEPOŠTENOG
TRGOVANJA

ZAKON O TRGOVINI
ZAKON O ŽIGU
ZAKON O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA

Knjiga formata 17x24, tvrdi uvez, šivana, pokazna vrpca, tekst čitak i pregledan,1050 str.

Iznimnoj vrijednosti ove nezaobilazne stručne knjige osim vrhunske profesionalne, savjetodavne, analitičke razine autorskog teksta uvelike pridonosi prikaz bogate arhive referentnih sudskih odluka koje in concreto ukazuju na stavove struke i pravosuđa u konkretnim sporovima iz čega SE MOGU ISČITATI konkretni savjeti za konkretne situacije što ovu knjigu čini jedinstvenim izdanjem na našem tržištu

RECENZENTI: prof. dr. sc. Jozo Čizmić, prof. dr. sc. Siniša Varga, dr. sc. Ljubo Runjić

Autor: Prof. dr. sc. Dragan Zlatović

Više

ZKP
ROČIŠNI PRIRUČNIK

2.izmijenjeno izdanje

Priredio Mr. sc. Šime Pavlović
Sadrži:
ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU
Autorski pročišćeni tekst s komentarom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku Narodne novine, br. 152/14
Sa zakonskim tekstom ZIDZKP/14, inkorporiranim u pročišćeni tekst ZKP-a, dan je komentar članaka ZKP-a u kojima je došlo do najnovijih izmjena i dopuna. To se odnosi na čl. 34. st. 3., čl. 66. st. 1. t. 2., čl. 133. st. 2., čl. 179. st. 2. i 3., čl. 197. st. 1., čl. 212. st. 4. i 5., čl. 334. t. 3., čl. 339.a st. 1. i 2., čl. 475. st. 9., čl. 498. st. 5. ZKP-a i čl. 51. podst. 3. ZIDZKP/11. te se posebno komentira postojeći čl. 19.e. ZKP-a.
Kazalo pojmova – arapske brojke se referiraju na članke Zakona o kaznenom postupku
ZAKON O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA, Narodne novine, br. 128/14

Više

PRAVNA SHVAĆANJA U KAZNENOM PRAVU
1956. – 2014.

Knjiga formata 17x24, tvrdi uvez, šivana, pokazna vrpca, tekst čitak i pregledan.

PRAVNA SHVAĆANJA / VJERODOSTOJNA TUMAČENJA / ODLUKE USTAVNOG SUDA – POPRAĆENO VRSNIM ODABIROM RELEVANTNE SUDSKE PRAKSE / KAZALO PO GODINAMA I ZAKONIMA

Autorica u knjizi donosi preko 500 pravnih shvaćanja, načelnih stavova ili zaključaka donesenih na sjednicama sudaca kroz razdoblje od 1956. do danas, zaključno s 26. rujnom 2014., sve POTKRIJEPLJENO STRUČNIM ODABIROM RELEVANTNE SUDSKE PRAKSE (preko 500 sudskih odluka VISOKIH SUDOVA). Iznad svakog tumačenja autorica donosi temu na koju se tumačenje referira.

Autor: Ana Garačić

Više

RASPRODANO

UPRAVLJANJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Knjiga formata 17x24, tvrdi uvez, šivana, pokazna vrpca, tekst čitak i pregledan, 1040 str.

UZ SVAKO POGLAVLJE SUDSKA PRAKSA usklađeno s novim ZOR-om, Privitak: ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA – redakcijski pročišćeni tekst, Stvarno kazalo, Literatura, Pravni praktikum

RECENZENTI:
Prof. dr. sc. Martina Repas, Pravni fakultet Univerze u Mariboru ,
Prof. dr. sc. Zlatko Ćesić, Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu

Autor: Prof. dr. sc. Dragan Zlatović

Više

ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU, 2. izdanje


VELIKI KOMENTAR NOVOGA REFORMIRANOG ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU KOJI JE STUPIO NA SNAGU U PROSINCU 2013 (ZID ZKP NN, 145/13) , VIŠE OD 300 ČLANAKA MIJENJANO, REVIDIRANO, DOPUNJENO I BRISANO

Novo, 2. izdanje, lipanj 2014.


Knjiga formata 17x24, tvrdi uvez, šivana, pokazna vrpca, tekst čitak i pregledan, 1216 str./ 2014.
Recenzenti: Damir Kos, mag. iur., Mr. sc. Marijan Svedrović, suci VSRH

Autor: Mr. sc. Šime Pavlović

Više

 

ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU
PRAVNI LIJEKOVI


Knjiga formata 17x24, tvrdi uvez, šivana, pokazna vrpca, tekst čitak i pregledan, 1200 str.


(PREKO 1400 IZVODA IZ REFERENTNE I RECENTNE SUDSKE PRAKSE) / STVARNO KAZALO / LITERATURA /izdanje iz 2014./

Privitak: ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU – AUTORSKI PROČIŠĆENI TEKST S POSEBNO ISTAKNUTIM IZMJENAMA (IMPLEMENTIRAN ZID ZKP NN 145/13)

Autor: Ana Garačić,mag. iur.

Više

OSIGURANJE

- SUDSKA PRAKSA -


HRVATSKA I INOZEMNA SUDSKA PRAKSA U OSIGURANJU
IZABRANA – KONEKSNA – SUDSKA PRAKSA IZ RAZLIČITIH PRAVNIH PODRUČJA
(ŠTETE)

Knjiga formata 17x24, tvrdi uvez, šivana, pokazna vrpca, tekst čitak i pregledan, 1180 str., preko 1000 izvoda iz sudske prakse, i mišljenja državnih tijela

Vrhunsko izdanje koje donosi kvalitetan odabir značajnih sudskih odluka koje praktičarima omogućuju uvid u pravna stajališta pravosuđa u pojedinim konkretnim i referentnim slučajevima. Autor Berislav Matijević osoba je velikog iskustva i neupitne stručnosti u području osiguranja. Uz glavu svake presude stoji pravna osnova - koji zakon i koji članak ili članci su pravno relevantni za tumačenje sukusa sadržaja citirane presude. U prvom dijelu autor pokriva sudsku praksu iz područja ugovora o osiguranju i dodaje referentnu stručnu praksu iz EU; u drugom dijelu knjige koji je ujedno i najopširniji, autor donosi sudsku praksu uz štete i to na način da zahvaća bitnu lepezu pravnih stajališta u području šteta i odštetnih zahtjeva; u trećem dijelu autor donosi recentne presude Upravnih sudova kao i mišljenja regulatora (HANFE).

Autor: Berislav Matijević, mag. iur.

Više

RASPRODANO

ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU


Knjiga formata 17x24, tvrdi uvez, šivana, pokazna vrpca, tekst čitak i pregledan, 1216 str./ 2014.

Autor: Mr. sc. Šime Pavlović

Recenzenti: Damir Kos, mag. iur., Mr. sc. Marijan Svedrović, suci VSRH

Više

TRI NAČELA KAZNENOG POSTUPKA

PRAVIČNI POSTUPAK – NON BIS IN IDEM – IN DUBIO PRO REO

Knjiga formata 17x24, tvrdi uvez, šivana, pokazna vrpca, tekst čitak i pregledan,
608 str./2012

Autor: Mr. sc. Šime Pavlović

RECENZENTI: Ana Garčić, mag. iur., Mr. sc. Marijan Svedrović

Više

RASPRODANO

KAZNENI ZAKON


Drugo, izmijenjeno, dopunjeno i prošireno izdanje


Knjiga formata 17x24, tvrdi uvez, šivana, pokazna vrpca, 980 str./Autorski pročišćeni tekst zakona, komentar, sudska praksa, Privitak: Zakon o izmjenama I dopunama Kaznenog zakona (NN 144/12)/izdanje 2013.

Autor: Mr. sc. Šime Pavlović

Recenzenti: Damir Kos, mag iur., mr. sc. Marijan Svedrović

Više

RASPRODANO

NOVO HRVATSKO RADNO PRAVO


Ogledi iz radnog prava i pravne prakse

Knjiga formata 17x24, tvrdi uvez, šivana, pokazna vrpca, tekst čitak i pregledan, 818 str.

Autori: Prof. dr. sc. Dragan Zlatović, Ivan Malenica

Više

RASPRODANO

KAZNENI ZAKON


Knjiga formata 17x24, tvrdi uvez, šivana, pokazna vrpca, tekst čitak i pregledan, 868 str.
Zakonski tekst, Obrazloženje, poveznice, komentar, sudska praksa/ Privitak /2012.

Autor: Mr. sc. Šime Pavlović

RECENZENTI: Prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, Damir Kos, mag. iur.

Više

MEĐUNARODNA LJUDSKA PRAVA


Knjiga formata 17x24, tvrdi uvez, šivana, tekst čitak i pregledan, komentar, bilješke i poveznice, SUDSKA PRAKSA / redakcija prof. dr. sc. M. Matulović, 528 str./ 4. izdanje, 2. hrvatsko izdanje / 2011.

Autori: Thomas Burgenthal, Dinah Shelton, David P. Stewart

Više

VRELA RADNOG PRAVA


PROVEDBENI PROPISI UZ ZAKON O RADU


Knjiga formata 17x24, šivana, meki uvez, tekst čitak i pregledan, bilješke, 2012.

Autori:Prof. dr. sc. Marinko Đ Učur, dr. sc. Vanja Smokvina

Više